Průzkumy spokojenosti

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2015

16. 3. 2015

Dovolujeme si vás seznámit s výsledky průzkumu spokojenosti klientů pečovatelské služby, který probíhal v červnu 2015.
Rozdali jsme 76 dotazníků, vrátilo se jich 53, tj. ankety se zúčastnilo 70 % klientů.
Jako vždy neodpověděli všichni na všechny otázky. Průměrné „známky“ jsme počítali pouze z dotazníků, kde byla odpověď zaškrtnutá (např. 34×1, 9×2, 1×3, 10x bez zaškrtnutí jakékoli [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI klientů PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2014

18. 1. 2014

Dovolujeme si vás seznámit s výsledky průzkumu spokojenosti klientů pečovatelské služby.

Rozdali jsme 75 dotazníků, vrátilo se jich 55, tj. ankety se zúčastnilo 73% klientů.
Jako vždy neodpověděli všichni na všechny otázky. Průměrné „známky“ jsme počítali pouze z dotazníků, kde byla odpověď zaškrtnutá (např. 34×1, 9×2, 1×3, 10x bez zaškrtnutí jakékoli možnosti = 58:45 [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ DENNÍHO STACIONÁŘE v roce 2014

13. 3. 2014

Průzkum probíhal opět formou individuálních rozhovorů externího pracovníka s jednotlivými klienty. S externím pracovníkem byla uzavřena dohoda specieně na tuto práci. Niže uvádíme jeho zprávu bez jakékoli změny či zásahu ze strany zařízení.
Zpráva o spokojenosti klientů denního stacionáře Horizont
Úvod
Průzkum spokojenost klientů denního stacionáře Horizont v roce 2014 probíhal formou individuálních rozhovorů a pozorování. Měla jsem možnost [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATELEK PENZIONU v roce 2013

31. 4. 2013

Předkládáme vám výsledky průzkumu spokojenosti, který se týkal vašeho bydlení v penzionu.
V penzionu je 9 bytů, v každém z nich bydlí jedna obyvatelka. Většina z nich je tu od otevření Horizontu v roce 2001. V nejnovější obyvatelka se sem nastěhovala v listopadu 2012. pro tu byl průzkum premiérou, statní dámy už ho znaly z předchozích let (ačkoli v roce 2012 jsme jej nestihli udělat).
 Z 9 rozdaných [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI U KLIENTŮ PS v roce 2013

22. 2. 2013

Jako  každý rok, i letos probíhal průzkum spokojenosti klientů pečovatelské služby formou anonymního dotazníku. Sběr dat probíhal v červenci, jejich zpracování v srpnu. Nyní předkládáme výsledky průzkumu.
Dotazníky jsme rozdali klientům, kteří aktuálně (v období průzkumu) využívali služeb PS. Celkem jsme rozdali 78 dotazníků (manželské páry dostávali 1 dotazník). Zpět se nám vrátilo 53 vyplněných dotazníků, tzn. že [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PS v roce 2012

26. 3. 2012

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HORIZONT 2012
Jako  každý rok, i letos probíhal průzkum spokojenosti klientů pečovatelské služby formou anonymního dotazníku. Sběr dat probíhal v červenci, jejich zpracování v srpnu. Nyní předkládáme výsledky průzkumu.
Dotazníky jsme rozdali klientům, kteří aktuálně (v období průzkumu) využívali služeb PS. Celkem jsme rozdali 80 dotazníků (manželské páry dostávali 1 dotazník). Zpět se nám [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2011

10. 4. 2011

Jako  každý rok, i letos probíhal průzkum spokojenosti klientů pečovatelské služby formou anonymního dotazníku. V tomto roce probíhal v létě. Ke zpracování výsledků jsme se však kvůli jiným neodkladným povinnostem dostali až nyní.
Dotazníky jsme rozdali klientům, kteří aktuálně (v období průzkumu) využívali služeb PS. Celkem jsme rozdali 80 dotazníků (manželské páry dostávali 1 dotazník). Zpět se nám [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATELEK HORIZONTU v roce 2011

7. 4. 2011

V penzionu bydlí 9 stálých obyvatelek. Od loňského roku došlo ke změně a máme tu jednu obyvatelku novou.
 Zpět se nám vrátilo jen 7 dotazníků. Jedna z obyvatelek  je dlouhodobě hospitalizovaná a nemohla se tedy průzkumu zúčastnit. Jedna z obyvatelek průzkum pravděpodobně dlouhodobě ignoruje.  
            Oproti loňskému roku došlo ve výsledcích ke zhoršení. Horší výsledny byly u 9 [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATELEK PENZIONU

20. 2. 2010

V Horizontu bydlí 9 stálých obyvatelek.
Zpět se nám vrátilo 7 dotazníků. V předchozích letech bylo odevzdáno vždy 8 dotazníků. Letos jedna z obyvatelek ležela v době průzkum v dosti vážném stavu v nemocnici a je tedy velmi pravděpodobné, že dotazník nevyplnila (ačkoli jsme jí ho po rodině posílali) a jedna z obyvatelek průzkum pravděpodobně dlouhodobě ignoruje.
Navíc jedna z obyvatelek (asi omylem) odevzdala [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ DENNÍHO STACIONÁŘE

9. 5. 2010

Ve snaze naplňovat co nejlépe standardy kvality sociálních služeb jsme přistoupili v tomto roce ke změně.
Ve stacionáři nemůže probíhat průzkum spokojenosti pomocí anonymního dotazníku, jako v terénní pečovatelské službě. Většina klientů DS je stižena nějakým druhem handicapu (smyslovým, pohybovým či mentálním), který jim vyplňování dotazníku znemožňuje. Pochopitelně, že nás však zajímá, jak se ve stacionáři cítí a [...]

Zobrazit celý článek