PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATELEK HORIZONTU v roce 2011

V penzionu bydlí 9 stálých obyvatelek. Od loňského roku došlo ke změně a máme tu jednu obyvatelku novou.

 Zpět se nám vrátilo jen 7 dotazníků. Jedna z obyvatelek  je dlouhodobě hospitalizovaná a nemohla se tedy průzkumu zúčastnit. Jedna z obyvatelek průzkum pravděpodobně dlouhodobě ignoruje.  

            Oproti loňskému roku došlo ve výsledcích ke zhoršení. Horší výsledny byly u 9 otázek. U 3 byly výsledky naopak lepší. U 4 otázek zůstal výsledek stejný. Porovnání s loňským rokem uvádíme v závorkách.

            Jsme rádi, že dámy spokojenost vyjádřily  zvláště s personálem. V předchozích 2 letech se nám personál téměř kompletně vyměnil a dámy si musely zvykat na nové tváře. Z průzkumu je zřejmé, že tato „adaptace“ proběhla dobře.

Líto je nám, že o tolik hůře hodnotily pořádek v Horizontu. Kolegyním, které ho mají především na starosti, budeme tento vás vzkaz tlumočit.

Další výraznější zhoršení je u otázky, která zkoumá s pokojenost se zapezpečením bytu. Z našeho pohledu jsou klíče před zneužitím zabezpečeny dobře. Pokud pokud je dámy chtějí jinak či více zabezpečit, mohou je zalepit do obálky, zalepit štítkem a přes ten se podepsat – některé z nich to tak už mají – a kdykoli si u nás mohou zkontrolovat, že je obálka s jejich podpisem neporušená. Zkušenost však ukazuje, že by bylo dobré, abychom rezervní klíče měli.

Domníváme se, že navzdory mírnému zhoršení je výsledek uspokojivý. Průzkum zopakujeme opět za rok. Budou-li obyvatelky (nebo jejich blízcí)mít v průběhu roku nějaké připomínky, stížnosti, požadavky atd., budeme rádi, když se na nás neprodleně obrátí – osobně nebo prostřednicvím schránky důvěry.  

+ Jak se cítíte po zdravotní stránce?   3,14    (zhoršení o 0,14)

+ Jak hodnotíte svou celkovou životní situaci?         2,57   (zhoršení o 0,24)

+ Máte pocit, že Vaše věci a Váš byt je dobře zabezpečen proti poškození?      2 (zhoršení o 0,4)

+ Jak hodnotíte pořádek a čistotu  v budově  Horizontu?   1,57   (zhoršení o 0,41)

+ Jak hodnotíte kvalitu svého bydlení (byt)?  1,29  (zhoršení 0,29)

+ Jak hodnotíte rychlost a ochotu s níž personál reaguje, když ho zavoláte nebo o něco požádáte?             1,14  (zhoršení 0,14)

+ Jak hodnotíte rychlost a ochotu s níž jsou vyřizovány Vaše stížnosti a požadavky?  1,14 (zhoršení o 0,14)     

+ Zhodnoťte, jak jste celkově spokojena s životem v penzionu?     1,14    (zhoršení o 0,14)

+ Jak hodnotíte vztahy mezi obyvatelkami navzájem?          1,14   (zlepšení o 0,19)

+ Má o Vás personál zájem? Pohovoří s Vámi občas?          1,14    (zlepšení o 0,02)

+ Jste o dění v Horizontu, o novinkách, programu, službách, změnách, opravách atd. dostatečně a včas informováni?      1,14        (zhoršení o 0,14)

+ Je v Horizontu dostatečný klid, nic Vás zde neruší?         1   (zlepšení o 0,16)

+ Zhodnoťte prosím chování personálu:         1   (stejné)

+ Doporučila byste penzion Horizont svým blízkým přátelům?    1 (stejné)

+ Máte někoho z personálu ( do kterého počítáme i naše dobrovolníky), kdo má Vaši plnou důvěru  – na koho byste se neváhaly obrátit se svými starostmi a obavami nebo když potřebujete poradit?   1     (stejné)

+ Jak je ze strany personálu respektována Vaše intimita, stud a soukromí?             1       (stejné)