Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Horizont je registrovaná sociální služba v Registru poskytovatelů sociálních služeb Magistrátu hl.m.Prahy (identifikátor 2253794).

Typ služby:

 • terénní
 • ambulantní (pouze pomoc při osobní hygieně)

Komu je služba určena:

Pečovatelská služba Horizont nabízí  a poskytuje služby lidem především v seniorském věku, kteří potřebují podporu či pomoc někoho dalšího v tzv.každodenních činnostech a to z důvodu věku, dlouhodobého onemocnění nebo zdravotního postižení. Služby poskytujeme osobám z oblasti Suchdola a Sedlce. Služby jsou vykonávány v domácnostech klientů a v blízkém okolí.

Kdy služby poskytujeme:

Služba je poskytována ve všední dny vždy v době od 8:00 do 16:00 hodin. O víkendech a svátcích služby neposkytujeme.

Co poskytujeme:

 • pomoc při sebeobsluze
 • např. dovoz obědů, pomoc při podávání jídla  a pití, pomoc při oblékání a osobní hygieně apod.
 • pomoc při udržování domácnosti
 • např.úklidy, nákupy, pochůzky, praní, žehlení atd.
 • pomoc v kontaktu se společenským prostředím
 • např.doprovody (příp. odvoz) na úřady k lékařům, na společenské a kulturní akce Horizontu i jiné

Poskytujeme také tzv. fakultativní služby

Jedná se o služby, které jsou poskytovány nad rámec základní činnosti pečovatelské služby.

 • zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • doprava autem
 • akutní pochůzky