Cílovou skupinou klientů, kterým se snažíme v naší pečovatelské službě pomáhat jsou senioři, jejichž soběstačnost je především z důvodu věku nebo zdravotního stavu omezena a snížena, dospělé osoby s tělesným postižením, tedy osoby s omezenou pohyblivostí a dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním, které však nepotřebují trvalou zdravotnickou péči.
Věková kategorie našich klientů:

  • dospělí 27-64 let
  • mladší senioři 65-80 let
  • starší senioři nad 80 let

Sekundárně jsou služby také podporou rodin a blízkých našich klientů. těm pomoc pečovatelské služby umožňuje vyřizování různých záležitostí a povinností a zajišťuje jim také možnost fyzického i psychického odpočinku.