Poslání

Posláním penzinou Horizontu je poskytnout nový domov seniorům, pro které jejich původní domov z různých důvodů nebyl vyhovující (necítili se v něm bezpečně, cítili se v něm osaměle, měl mnoho bariér, které museli těžko překonávat).

V penzionu se jim snažíme nabídnotu nové domácí prostředí, pocit bezpečí a soukromí, zamezit pocitu sociálního vyloučení, pomoci jim v oblastech, které pro ně v původním prostředí byly příliš obtížné (prostřednictvím dalších služeb poskytovaných naší organizací – peč. služba, denní stacionář), dát jim pocit jistoty, že se kdykoli mají na koho obrátit, nabídnout nové sociální kontakty, příblížit jim některé kulturní aktivity, když už oni za kulturou vyjít nemohou atd.

Naopak není naším poslaním zajišťování zdravotnických služeb.