Denní stacionář Horizont je registrovaná sociální služba v Registru poskytovatelů sociálních služeb Magistrátu hl.m. Prahy (identifikátor 4721158).

Typ služby:

ambulantní

Komu je služba určena:

Denní stacionář Horizont poskytuje služby seniorům, dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním a dospělým osobám s tělesným postižením, kteří nemohou nebo nechtějí z bezpečnostních nebo sociálních důvodů přes den zůstávat sami doma, ale přitom nepotřebují trvalou zdravotnickou péči. Služby poskytujeme osobám z oblasti Suchdola a Sedlce, případně osobám ze vzdálenějších oblastí. Služba je poskytována v prostorech domova Horizont, Na Vrchmezí 8/231, Praha 6 Suchdol.

Kdy službu poskytujeme:

Služba je poskytována ve všední dny vždy v době od 7:30 do 16:30 hodin. O víkendech a svátcích služby neposkytujeme.

Co poskytujeme:

  • pomoc při sebeobsluze

např. pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a osobní hygieně apod.

  • aktivizační činnosti

např. trénování paměti, výtvarné činnosti, muzikoterapie, dramaterapie, fyzioterapie, pečení, procházky

  • kontakt se společenským prostředím

např. společenské a kulturní akce v Horizontu – besedy, promítání, přednášky a výlety

Strava:

Uživatelé služby mohou využívat společného stravování, kdy svačiny zajišťuje denní stacionář a obědy jsou dováženy od společnosti Dilirest. Ceny za stravu viz. ceník.

Cena:

Denní stacionář je placenou službou, cena za pobyt se liší podle stupně závislosti, viz. ceník.

Doprava:

Do denního stacionáře je možné přijíždět/přicházet samostatně nebo je možné po předchozí domluvě vyzvedávání klientů u nich doma, cena za odvoz viz. ceník.