Má penzion nějaká specifika?

Ano. Tím je neustálá přítomnost někoho, na koho se mohou obyvatelé obrátit v případě potřeby. Tento nápad vznikl na základě zkušeností z domů s pečovatelskou službou, kde pečovatelky – poté, co vykonaly všechny potřebné pečovatelské úkony – odpoledne odešly a obyvatelé neměli na koho se v případě potřeby nebo nouze obrátit. To se u nás stát nemůže!
Mezi sedmou a devatenáctou hodinou ve všední dny tu bývají pečovatelky. Od nich přebírají službu dobrovolníci. Ti jsou zde proto, aby byli obyvatelům k dispozici např. při náhlém zhoršení zdravotního stavu, haváriích v bytech či budově, starají se o nemocné klienty, dávkují léky atd. Jsou zde ve všední dny přes noc a v soboty, neděle a svátky celý den. Zvyšuje to pocit bezpečí a tím i psychický komfort našich obyvatel.
Za významné také považujeme, že tito dobrovolníci jsou mladí lidé a naši senioři jsou díky nim v kontaktu i s mladou generací i mimo okruh svých příbuzných. Obě generace se prostřednictvím tohoto systému učí žít spolu, respektovat se navzájem a mladí pomáhat starým. Z tohoto důvodu zní jeden z podtitulů projektu HORIZONT „soužití generací“.


Jaké jsou čekací doby na ubytování v penzionu?

Jak dlouhá je čekací doba je velmi těžké odhadnout. Bývá spíše delší. Všechny byty jsou obsazeny a dokud se nějaký neuvolní, seznam žadatelů se průběžně plní. Neznamená to ale, že nemá cenu si žádost o přijetí podávat. Za prvé proto, že je dost možné, že někteří ze zájemců už mezitím sehnali něco jiného. A za druhé proto, že při výběrovém řízení nezáleží jen na pořadí podání žádosti.

Jaká je péče o klienty v praxi?

Naši klienti jsou zaopatřeni stálou a nepřetržitou službou, která je zajištěna jak stálou péčí ze strany personálu tak i z řad studentů, kteří jsou u nás ubytováni. Tato péče ze strany mladých se nám velmi osvědčila a je obohacením jak pro klienty tak pro studenty. Prakticky to znamená, že v době po 19 hodině, kdy už to není personál je služba zajištěna studentem – dobrovolníkem.
Snažíme se, aby péče u každého z klientů byla idividualizována a aby co nejvíce vyhovovala jeho přáním, potřebám a osobním cílům. Naší snahou je dopomoci mu k co největší možné samostatnosti. Klient si stanovuje úkony, o které má zájem i jejich frekvenci a my se mu snažíme vyjít v co největší míře vstříc.
Dohodnutý rozsah a frekvence služeb nejsou neměnné. Podle měnícího se zdravotního stavu klienta je můžeme zintenzivnit nebo omezit.

Mohu žádat o přijetí do penzionu i když nejsem členem CČSH?

HORIZONT je jedním ze středisek Diakonie a misie Církve československé husitské. Jeho klienty a obyvateli však mohou být pochopitelně i lidé s jinou konfesní příslušností nebo bez ní. Zmíněná duchovní orientace se však do programu penzionu částečně promítá.


Mohou mě v penzionu navštěvovat příbuzní a přátelé?

Za klientem mohou do penzionu chodit návštěvy bez omezení (pochopitelně tak , aby nerušily ostatní obyvatele), jsou však povinny zapisovat se do Knihy návštěv.