Historie

Horizont byl otevřen v červnu 2001.

Na počátku všeho stála paní Marta Jurková, která chtěla být farářkou, ale za minulého režimu nemohla. Proto zvolila jiný způsob služby bližním a pracovala jako pečovatelka v domech s pečovatelskou službou. Opakovaně se tam stávalo, že některý z klientů po skončení provozu pečovatelské služby upadl a na pomoc musel počkat až do rána. Z těchto důvodů se služba paní Jurkové zdála nedostatečná. Zároveň však měli klienti v domech s pečovatelskou službou na rozdíl od domovů důchodců své soukromí.

Proto když po revoluci paní Jurková zakládala středisko Diakonie a misie CČSH , které se mělo věnovat seniorům, přemýšlela jak dosáhnout požadavku soukromí i nepřetržitosti služby. Napadlo ji, že je to možné pomocí zapojení mladých dobrovolníků,  kteří by v domově se seniory bydleli a na péči o ně se podíleli. Začala rozvíjet model soužití generací.

Pro svůj projekt získala budovu v Belgické ulici, kterou CČSH získala v restituci. Tento dům Církvi československé věnoval její člen ing. Hovorka. V domě měly být byty pro seniory a  několik menších bytových jednotek pro studenty, kteří by zde bydleli a byli střídavě k dispozici obyvatelům v případě náhlých krizových situací.

Ukázalo se však, že na přebudování velkého činžáku v Belgické ulici nedokáže DM CČSH získat dostatek prostředků. Řešení se našlo ve výměně velkého domu za malý. Z této výměny zbylo ještě dost prostředků na rozšíření a přebudování vily na okraji Prahy, v Suchdole.

To znamenalo slevit z nároků na počet bytů pro seniory. Ale to, co muselo znamenat ve své době zklamání, se zpětně jeví jako požehnání. Jsme rádi, že Horizont je malý. Mohou zde být osobnější vztahy mezi personálem a obyvateli i mezi obyvateli navzájem. Díky své „malosti“ můžeme v Horizontu vytvářet rodinnou atmosféru. Chceme co nejméně připomínat instituci a co nejvíce domov. Také přesunutí Horizontu z centra na periferii je výhra. Klidný a rovinatý Suchdol se spoustou zeleně, zahrádek a minimálním provozem je pro seniory příjemnějším místem k životu, než rušné centrum Prahy.

Penzion se po otevření rychle zaplnil. Dosud se zde uskutečňuje model soužití generací a podle našich zkušeností jde o model funkční (nicméně se domníváme, že lze využít pouze pro tak malá zařízení, jako je Horizont).

Po otevření Horizontu v roce 2001 byla uzavřena dohoda mezi DM a Úřadem MČ Praha Suchdol, jejímž výsledkem bylo sloučení Horizontu s místní pečovatelskou službou a stacionářem, který dosud sídlí v suterénu budovy. Od roku 2003 – 4 jsme začali pořádat více akcí pro seniorskou veřejnost a Horizont se lépe dostal do povědomí zdejších seniorů.

V roce 2006 se začal objevovat větší zájem o náš denní stacionář. Dosud jej využívali senioři především k docházení na obědy, což pro ně bylo příležitostí ke společnému setkávání. K dennímu pobytu byl využíván jen jedním klientem. V uvedeném roce se nám stacionář během krátké doby zaplnil.

Od té doby žádné výrazné změny nenastaly. Nadále postupujeme řadou drobných krůčků, o kterých jsme se zmínili výše.