Horizont – je nestátní neziskovou organizací (církevní právnickou osobou), jejímž posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči.

Snažíme zamezovat sociálnímu vyloučení seniorů, poskytnout jim vyhovující životní prostředí a přiměřené sociální kontakty. Těchto cílů dosahujeme pomocí pečovatelské služby či denního stacionáře, které umožňují udržet klienty v jejich domácím prostředí a vztazích. Další možností pak je trvalé ubytování v penzionu. Klientům všech našich služeb nabízíme rozmanité a přiměřené aktivity, podněty a životní program.