Cílovou skupinou klientů, kterým se snažíme v našem denním stacionáři pomáhat, jsou senioři, jejichž soběstačnost je především z důvodu věku nebo zdravotního stavu omezena a snížena a nechtějí nebo nemohou být díky tomu sami doma, ale přitom nepotřebují trvalou zdravotnickou péči, dospělé osoby s tělesným postižením, tedy osoby s omezenou pohyblivostí a dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním, přičemž nejčastěji se jedná o osoby s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a dalšími typy demencí nebo o osoby po CMP.

Věková kategorie našich klientů:

  • dospělí 27-64 let
  • mladší senioři 65-80 let
  • starší senioři nad 80 let

Sekundárně jsou služby také podporou rodin a blízkých našich klientů. Těm pobyt jejich blízkých v denním stacionáři umožňuje vyřizování různých záležitostí a povinností a zajišťuje jim také možnost fyzického i psychického odpočinku.

Nepřijímáme:

  • osoby, které nemají sníženou soběstačnost
  • osoby, které jsou závislé na návykových látkách nebo alkoholu
  • osoby, které mají akutní infekční onemocnění
  • osoby, které nemají o službu zájem a do využívání našich služeb je manipuluje rodina