Ředitel, sociální pracovník

Mgr. Jiří Přeučil

Tel.: 608 237 198; 233 101 421

Má na starosti fungování zařízení jako celku, je vedoucím pracovníkem pečovatelské služby, denního stacionáře a penzionu.

V denním stacionáři jedná se zájemci o službu, komunikuje s rodinou a blízkými osobami klientů. Poskytuje základní sociální poradenství.  Věnuje se také přímé péči, zajišťuje dovozy a odvozy klientů a službu v denním stacionáři má pravidelně v čase 11:45 – 12:30 hodin.

Jako vedoucí pečovatelské služby komunikuje s rodinami a blízkými osobami klientů, s lékaři, s jinými organizacemi; podepisuje smlouvy se zájemci a vykonává pečovatelské úkony u klientů, kteří vyžadují v dané péči muže. Vede dokumentaci klientů, jež jsou obyvateli Penzionu Horizont.

Poskytuje zájemcům informace o Penzionu Horizont, jedná s žadateli o bydlení, pro nového obyvatele/obyvatelku je doprovázejícím pracovníkem v procesu zabydlení. Pro obyvatele nebo obyvatelky je pak kontaktním pracovníkem, tzn. průběžně s nimi komunikuje.

Sociální pracovnice, aktivizační pracovnice

Bc. Jana Jedličková, DiS. 

Tel.: 724 266 579; 233 101 437

Hlavní náplní její práce je jednání se zájemci o pečovatelskou službu (tj. informování o službě, podmínkách a pravidlech poskytování, dojednání služby a připravení smlouvy o poskytování služby, předání všech dokumentů). Poskytuje základní sociální poradenství. Dále je klíčovou pracovnicí klientů pečovatelské služby. O službě s nimi průběžně komunikuje (individuálně plánuje) a vede jejich dokumentaci o poskytování služby.

Na část úvazku také pracuje v přímé péči s klienty denního stacionáře, připravuje a uskutečňuje program pro klienty ve dnech, kdy má dopolední službu. Doprovází klienty v sebeobsluze, vždy s ohledem na schopnosti a potřeby každého. Komunikuje s blízkými osobami klientů v rámci své role. Také vydává obědy jak v denním stacionáři, tak těm klientům, kteří přicházejí zvenku výhradně na oběd.

Pečovatelská služba

Romana Šandová (dříve Miňovská)

Tel.: 608 414 801; 233 101 422 

Hlavním úkolem Romany je provádění pečovatelských úkonů a poskytování předem domluvené pomoci či podpory klientkám/klientům služby v Suchdole a blízkém okolí a obyvatelkám Penzionu. Vede dokumentaci o poskytování služby klientkám/klientům, k nimž pravidelně dochází. Současně má na starosti rozvoz obědů, v čemž se po týdnu střídají s druhou pečovatelkou Horizontu – Petrou.

 

Petra Vojáčková            

Tel.: 777 670 692; 233 101 422

Petra stejně jako Romana provádí pečovatelské úkony a poskytuje předem domluvenou pomoc či podporu klientkám/klientům služby. Vede dokumentaci o poskytování služby klientkám/klientům, k nimž pravidelně dochází. Každý druhý týden má na starosti rozvoz obědů.

 

Denní stacionář

Ing. Lucie Burešová

Lucie pracuje v přímé péči s klienty denního stacionáře, věnuje se jim dva dny v týdnu. V rámci dopoledne připravuje a uskutečňuje program pro klienty/klientky stacionáře. Jedno dopoledne v týdnu vede tzv. muzicírování (aktivity vycházející z metod muzikoterapie). Doprovází klienty/klientky v sebeobsluze, vždy s ohledem na schopnosti a potřeby každého. Komunikuje s blízkými osobami klientek/klientů v rámci své role. Také vydává obědy jak v denním stacionáři, tak těm klientům, kteří přicházejí zvenku výhradně na oběd.

Dále pracuje jako sociální terapeutka a je klíčovou pracovnicí klientů/klientek stacionáře. Hledá a formuluje s nimi osobní cíle a průběžně doplňuje jejich dokumentaci.

Ve spolupráci s ostatními pracovníky DS pracuje na vytvoření takových podmínek, které sledují takto vytvořené individuální plány a hodnotí jejich naplňování. 

Mgr. Barbora Kadečková

Barbora pracuje na plný úvazek v přímé péči s klienty denního stacionáře. Připravuje a uskutečňuje program pro klienty/klientky stacionáře. Doprovází klienty/klientky v sebeobsluze, vždy s ohledem na schopnosti a potřeby každého. Komunikuje s blízkými osobami klientů/klientek v rámci své role. Také vydává obědy jak v denním stacionáři, tak těm klientům, kteří přicházejí zvenku výhradně na oběd.

Ve spolupráci s ostatními pracovníky DS pracuje na vytvoření takových podmínek, které sledují takto vytvořené individuální plány a hodnotí jejich naplňování. 

Adéla Slezáková

Adéla vede pondělní a páteční výtvarnou dílnu. Pracuje v přímé péči s klienty denního stacionáře a připravuje pro ně odpolední program.

Externí lektoři

Kateřina Jeřábková

Kateřina vede cvičení na židlích jednou za 14 dní.

Hana Kvapilová

Hana vede fyzioterapii jedenkrát týdně.