SEZNAM a CENÍK poskytovaných úkonů

ZÁKLADNÍ OBLASTI A ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 125,-/hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně spec.pomůcek 125,-/hod
pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním prostoru 125,-/hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 125,-/hod
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
pomoc při úkonech osobní hygieny 125,-/hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 125,-/hod
pomoc při použití WC 125,-/hod
osobní hygiena ve středisku Horizont 125,-/hod
POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
dovoz nebo donáška jídla 20,-/úkon
podání oběda ve stacionáři 8,-/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití 125,-/hod
příprava a podání jídla a pití 125,-/hod
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
běžný úklid a údržba domácnosti 125,-/hod
velký úklid 125,-/hod
údržba domácích spotřebičů 125,-/hod
donáška vody 125,-/hod
topení v kamnech včetně donesení topiva 125,-/hod
běžné nákupy a pochůzky 125,-/hod
velký  nákup (týdenní,nákup ošacení apod.) 125,-/úkon
praní prádla 100,-/pračka
žehlení prádla 70,-/kg
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOL. PROSTŘEDÍM
doprovod (na úřady, k lékařům, na procházky …) 125,-/hod
návštěvy, rozhovor 125,-/hod

Cena samotného oběda, kterou stanovuje firma Dilirest services s.r.o., jež je naším dodavatelem obědů, činí 83 Kč. Cena celkem za dovezený oběd je 103 Kč, za oběd podaný v budově Horizontu je cena 91 Kč.

FAKULTATIVNÍ (nepovinné) SLUŽBY

Akutní pochůzky mimo pravidné úkony (zvl. naléhavé vyzvednutí léků) 125,- /úkon
DOPRAVA autem
Na území MČ Praha – Suchdol 25,- / cesta
Mimo území MČ Praha – Suchdol 14,- / km
PŮJČENÍ kompenzačních pomůcek
Chodítka,toal. křeslo,vozíky,antidekubitní podložka,hrazdička k posteli 200,-/ měsíc
Polohovací postel 700,-/ měsíc