Poslání

Posláním pečovatelské služby Horizont je poskytovat služby a pomoc seniorům, dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním a dospělým osobám s tělesným postižením, jejichž soběstačnost je snížena avšak  nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči. Tyto služby poskytujeme v domácím prostředí našich klientů, v sídle organizace i v jejím blízkém okolí.

Naším posláním je zamezovat jejich sociálnímu vyloučení, poskytovat jim bezpečné a vyhovující domácí prostředí a přiměřené sociální kontakty a poskytovat základní sociální poradenství.