Cílovou skupinou, které se snažíme pomáhat, jsou senioři, osoby s duševním chronickým onemocněním a osoby s tělesným postižením, jejichž soběstačnost je především z důvodů věku nebo zdravotního stavu omezena a snížena a přitom nepotřebují trvalou zdravotnickou péči ani trvalý dohled jiné osoby. Těm nabízíme trvalé ubytování v našem penzionu pro seniory, pomoc v jejich stávajícím prostředí prostřednictvím pečovatelské služby nebo nabízíme také pobyt v denním stacionáři, který je otevřen každý všední den.