Principy, na nichž naše práce stojí, vychází z křesťanské morálky. Lze vyjádřit slovy „láska k bližnímu“, případně „úcta k člověku“, nebo „respekt k osobě“. Ačkoli si sami o sobě neděláme iluze, že bychom byli schopni vůči našim bližním vždy jen pozitivních citů a vztahů, usilujeme o to, aby alespoň naše jednání vůči uživatelům i zaměstnancům těmto principům odpovídalo.

+ S výše zmíněnými principy je neodmyslitelně spojena svoboda, která je jednou z nejdůležitějších hodnot. Víme však, že osoby, která mají určitá znevýhodnění jsou o ni často připravováni, a to i svými blízkými. Odmítáme využívání jejich znevýhodněné situace, úbytku sil, handicapu apod. a zříkáme se manipulace s nimi, rozhodování za ně atd. I ti kteří nejsou schopni názory a vůli pregnantně vyjadřovat, jsou schopni dát najevo libost či nelibost. Motivujeme a vyzýváme uživatele aby svá přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali – otevřeně i anonymně. Víme také, že možnost svobodné volby nemizí, i když okruh možností vlastního rozhodování a volby se v důsledku handicapu snižuje. Snažíme se a hledáme způsoby, jak uživatelům vlastní rozhodování co nejvíce umožnit.

+ Snažíme se, aby péče byla přiměřená každému z uživatelů, aby odpovídala přáním a potřebám každého z nich osobně a jeho zvláštní situaci a také, aby odpovídala všem jejho potřebám – duševním, duchovním, sociálním i tělesným.

+ Usilujeme o vstřícnost vůči všem . Možnost využívat našich služeb je otevřená všem zájemcům cílové skupiny (s přihlédnutím ke kapacitě zařízení a služby).

+ při výběru klientů pro službu se snažíme o maximální objektivitu. Služby nesmí být nikomu odmítnuty na základě barvy pleti, pohlaví, přesvědčení ani osobních antipatií.

+ pokud nemůžeme vyhovět všem, zájemcům o službu, například kvůli naplněné kapacitě nebo nespadají-li do naší cílové skupiny, snažíme se, aby chápali důvody, proč jim nemůžeme vyhovět. Snažíme se poskytnout jim kontakty na jiné organizace, na které by se mohli obrátit.

Tyto principy vnímáme jako svůj závazek vůči našim klientům i vůči veřejnosti.