Penzion byl otevřen v květnu roku 2001. Vznikl přestavbou a rekonstrukcí penzionu, využívaného pro komerční účely. Zřizovatelem HORIZONTU jakožto penzionu pro seniory je Diakonie a misie Církve československé husitské (DM CČSH). V roce 2003 udělila DM CČSH většině svých středisek, tedy i HORIZONTU, právní subjektivitu a od roku 2004 začal HORIZONT vykonávat svou činnost jako samostatná církevní právnická osoba registrovaná v rejstříku Ministerstva kultury ČR. Naše IČO je 73632813.

Zájemce o bydlení v penzionu upozorňujeme, že HORIZONT NENÍ REGISTROVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBOU „DOMOV PRO SENIORY“ ve smyslu zákona o sociálních službách.

Kde penzion hledat:

Penzion Horizont se nachází v klidné ulici, v rovinatém terénu na okraji Prahy. Je snadno dostupný prostřednictvím MHD – cesta na stanici metra A „Dejvická“ trvá cca 15 minut. V blízkém okolí jsou všechny potřebné služby (pošta, obchody, lékárna atd., včetně ordinací praktických lékařů).

Co penzion nabízí:

– ubytování seniorům, jejichž možnost a schopnost sebeobsluhy je omezena kvůli trvale zhoršenému zdravotnímu stavu nebo kvůli komplikacím, které s sebou vyšší věk nutně přináší.

– každý obyvatel žije ve svém vlastním bytě, kde má dostatek soukromí.

– možnost využití služeb poskytovaných naší pečovatelskou službou. Tu naše organizace také poskytuje a její zázemí je přímo v přízemí budovy penzionu. Za poskytnuté úkony pečovatelské služby obyvatelé platí podle ceníku PS. Pečovatelky pro obyvatele vykonávají úkony standardní pečovatelské služby. Jsou to úklidy, nákupy, praní, žehlení, pomoc s hygienou, pochůzky, doprovody …

– pokud mají obyvatelé zájem mohou chodit do jídelny ve všední dny na obědy, které dovážíme ze nedaleké restaurace Na Farmě. Obědy jsou obyvatelům účtovány podle aktuálního ceníku služeb pečovatelské služby. Snídaně, večeře a jídlo o víkendech si zajišťují sami (v případě dočasné indispozice, nemoci apod. se personál postará o jídlo v plném rozsahu).

– v přízemí penzionu se nachází denní stacionář pro seniory, kde probíhají různé pravidelné i příležitostné aktivizační programy. Jsou to například biblické hodiny a husitské bohoslužby, hudební kavárna a videokavárna, koncerty a přednášky, kursy, výlety, oslavy svátků a výročí apod. Všechny tyto aktivity mohou – pokud chtějí – využívat i obyvatelé domova.  Veřejně přístupné programy volně, nekteré další po domluvě. Je ovšem nutné respektovat, že uživateli stacionáře jsou často osoby se syndromem demence a obyvatelé penzionu by neměli narušovat jeho provoz.

– do penzionu také dochází masérka, pedikérka, kadeřnice a rehabilitační pracovnice.

upozorňujeme, že v Horizontu nepracuje zdravotnický personál a v případě potřeby stálého zdravotnického dohledu musí být obyvatelé hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení, nebo si zajistit docházení zdravotní sestry pro domácí péči (tzv. home care).

– v penzionu je zajištěna stálá přítomnost někoho, na koho se mohou klienti případě nouze obrátit. Přes den jsou to pečovatelky a ředitel, přes noc a během sobot, nedělí a svátků jsou to dobrovolníci zde ubytovaní, z nichž jeden má vždy službu. V tu dobu má k sobě přepnutou bezpečnostní signalizaci, pomocí které je možné ho z každého bytu upozornit, pokud se něco děje.

Kdo se může stát obyvatelem penzionu:

Cílovou skupinou, které je určeno bydlení v penzionu, jsou senioři, kteří mohou žít samostatně (v penzionu má každý svůj malý byt s příslušenstvím), jejichž soběstačnost je však omezena a snížena natolik, že se bez cizí pomoci neobejdou. Nepotřebují ale trvalou zdravotnickou péči nebo stálou přítomnost druhé osoby.

Skupině seniorů se věnujeme proto, že ze zkušeností víme, že všichni senioři v určitém věku a situaci pomoc potřebují, a že rodina často nemůže nebo nechce věnovat se jim tak, jak by potřebovali.

Kdo se NEMŮŽE stát obyvatelem penzionu:

–          obyvatelé, kteří potřebují trvalou zdravotnickou péči

–          obyvatelé, kteří nejsou psychicky orientovaní (například počínající příznaky syndromu demence)

–          lidé konfliktní a nesnášenliví (při setkání s ostatními obyvateli, klienty stacionáře či docházející seniorskou veřejností je třeba základního taktu)

Z těchto důvodů před podepsáním nájemní smlouvy klient přinese vyjádření svého ošetřujícího lékaře, že je schopen žít v penzionu pro seniory bez stálé zdravotnické péče.

Počítáme pochopitelně s tím, že psychický i fyzický stav našich obyvatel se bude s jejich zvyšujícím se věkem postupně zhoršovat. Úměrně tomu se bude zintenzivňovat naše péče.

Bydlení:

–          obyvatelé jsou zde ubytováni samostatně

–          v penzionu jsou čtyři garsoniéry o velikosti 24-30 m2 a pět bytů 1+1 o velikosti 35-50 m2. Garsoniéry jsou určeny pro jednotlivce, byty 1+1 především pro manželské páry, případně příbuzenskou dvojici.

–          Jeden byt je plně bezbariérový. Přízemí a první dvě patra jsou přístupné bezbariérovým výtahem, do třetího patra se musí po schodech. V přízemí je společenská místnost, sloužící zároveň jako jídelna a denní stacionář, dále je zde kuchyňka pro pečovatelskou službu a další místnost, ve které probíhají masáže, pedikúra a další služby a aktivity.

–          Každý byt je vybaven koupelnou ( ve které je sprchový kout, umyvadlo a záchod), kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem a elektrickou troubou, telefonním aparátem a bezpečnostní signalizací, většina bytů má balkon.

–          Předpokládáme, že nábytkem si byt vybaví nový obyvatel sám. Kdyby však z nějakého důvodu žádný nábytek neměl, jsme schopni mu jej zapůjčit.

Cena ubytování:

Platby za ubytování jsou stanoveny podle velikosti bytu – garsoniéry od 5000 do 7500 Kč, byty od 8500 do 9500 Kč. V této platbě jsou obsaženy i platby za energie. Obyvatelé si kromě této platby platí svoje vlastní telefonní hovory a elektřinu, kterou spotřebují ve svém bytě (elektroměry jsou psány na obyvatele bytu).

Jak se stát obyvatelem penzionu?

– především je potřeba, abyste byli zařazeni do seznamu žadatelů. Ocitnete se tam tak, že vyplníte Žádost o přijetíDotazník, který k ní patří. Oba formuláře – spolu se základními informacemi o chodu penzionu – je možné si vyzvednout osobně v našem zařízení nebo si je můžete stáhnout z našeho webu (rubrika Ke stažení) případně vám je rádi zašleme poštou či mailem. Preferujeme variantu, kdy si formuláře přijdete vyzvednout osobně a to zejména proto, že při této příležitosti máte možnost penzion si prohlédnout ještě před vyplněním žádosti a seznámit se tak blíže s prostředím. Na základě podané žádosti budete zařazeni do zmíněného seznamu žadatelů.

– umístění jakéhokoli nového obyvatele v penzionu je však možné až se některý byt uvolní. Pak dojde k výběrovému řízení – nejprve je na základě žádostí učiněn výběr několika kandidátů. Ty pak navštíví zástupci Střediskové rady v jejich dosavadním prostředí a vyberou toho, o němž jsou přesvědčeni, že službu potřebuje nejvíce a zároveň je pro ni nejvhodnější. Přihlíží se k věku, zdravotní, bytové, rodinné a sociální situaci. Je proto potřeba, abyste v žádosti uvedli vše, co by vás mohlo posunout trochu dopředu (např., že jste držitelem legitky ZTP nebo, že bydlíte ve 4. patře bez výtahu, jste vozíčkář, topíte uhlím a teče vám jen studená voda apod.).

– zájemce upozorňujeme předem, že čekací dobu nejsme schopni odhadnout a připravujeme je spíš na to, že půjde o dobu delší. Také uporozňujeme, že výrazně nižší zájem je o byty 1+1. Proto komu není vyšší nájem překážkou, tomu doporučujeme zaškrtnout ve formuláři obě varianty bydlení.

– našim klientům se snažíme vyjít v nejvyšší možné míře vštříc a stejnou ochotu k dohodě očekáváme i od nich.

Všechny zájemce zveme, aby se do penzionu přišli podívat osobně. Stačí zavolat a domluvit termín návštěvy, abychom se vám mohli věnovat.