Penzion byl otevřen v květnu roku 2001. Vznikl přestavbou a rekonstrukcí penzionu, využívaného pro komerční účely. Zřizovatelem HORIZONTU jakožto penzionu pro seniory je Diakonie a misie Církve československé husitské (DM CČSH). V roce 2003 udělila DM CČSH většině svých středisek, tedy i HORIZONTU, právní subjektivitu a od roku 2004 začal HORIZONT vykonávat svou činnost jako samostatná církevní právnická osoba registrovaná v rejstříku Ministerstva kultury ČR. Naše IČO je 73632813.

Zájemce o bydlení v penzionu upozorňujeme, že HORIZONT NENÍ REGISTROVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBOU „DOMOV PRO SENIORY“ ve smyslu zákona o sociálních službách.

Kde penzion hledat:

Penzion Horizont se nachází v klidné ulici, v rovinatém terénu na okraji Prahy. Je snadno dostupný prostřednictvím MHD – cesta na stanici metra A „Dejvická“ trvá cca 15 minut. V blízkém okolí jsou všechny potřebné služby (pošta, obchody, lékárna atd., včetně ordinací praktických lékařů).

Co penzion nabízí:

– ubytování seniorům, jejichž možnost a schopnost sebeobsluhy je omezena kvůli trvale zhoršenému zdravotnímu stavu nebo kvůli komplikacím, které s sebou vyšší věk nutně přináší.

– každý obyvatel žije ve svém vlastním bytě, kde má dostatek soukromí.

– možnost využití služeb poskytovaných naší pečovatelskou službou. Tu naše organizace také poskytuje a její zázemí je přímo v přízemí budovy penzionu. Za poskytnuté úkony pečovatelské služby obyvatelé platí podle ceníku PS. Pečovatelky pro obyvatele vykonávají úkony standardní pečovatelské služby. Jsou to úklidy, nákupy, praní, žehlení, pomoc s hygienou, pochůzky, doprovody …

– pokud mají obyvatelé zájem mohou chodit do jídelny ve všední dny na obědy, které dovážíme od společnosti Delirest. Obědy jsou obyvatelům účtovány podle aktuálního ceníku služeb pečovatelské služby. Snídaně, večeře a jídlo o víkendech si zajišťují sami (v případě dočasné indispozice, nemoci apod. se personál postará o jídlo v plném rozsahu).

– v přízemí penzionu se nachází denní stacionář pro seniory, kde probíhají různé pravidelné i příležitostné aktivizační programy. Jsou to například biblické hodiny a husitské bohoslužby, hudební kavárna a videokavárna, koncerty a přednášky, kursy, výlety, oslavy svátků a výročí apod. Všechny tyto aktivity mohou – pokud chtějí – využívat i obyvatelé domova.  Veřejně přístupné programy volně, nekteré další po domluvě. Je ovšem nutné respektovat, že uživateli stacionáře jsou často osoby se syndromem demence a obyvatelé penzionu by neměli narušovat jeho provoz.

– do penzionu také dochází masérka, pedikérka, kadeřnice a rehabilitační pracovnice.

– upozorňujeme, že v Horizontu nepracuje zdravotnický personál a v případě potřeby stálého zdravotnického dohledu musí být obyvatelé hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení, nebo si zajistit docházení zdravotní sestry pro domácí péči (tzv. home care).

– v penzionu je zajištěna stálá přítomnost někoho, na koho se mohou klienti případě nouze obrátit. Přes den jsou to pečovatelky a ředitel, přes noc a během sobot, nedělí a svátků jsou to dobrovolníci zde ubytovaní, z nichž jeden má vždy službu. V tu dobu má k sobě přepnutou bezpečnostní signalizaci, pomocí které je možné ho z každého bytu upozornit, pokud se něco děje.

Kdo se může stát obyvatelem penzionu:

Cílovou skupinou, které je určeno bydlení v penzionu, jsou senioři, kteří mohou žít samostatně (v penzionu má každý svůj malý byt s příslušenstvím), jejichž soběstačnost je však omezena a snížena natolik, že se bez cizí pomoci neobejdou. Nepotřebují ale trvalou zdravotnickou péči nebo stálou přítomnost druhé osoby.

Skupině seniorů se věnujeme proto, že ze zkušeností víme, že všichni senioři v určitém věku a situaci pomoc potřebují, a že rodina často nemůže nebo nechce věnovat se jim tak, jak by potřebovali.

Kdo se NEMŮŽE stát obyvatelem penzionu:

–          obyvatelé, kteří potřebují trvalou zdravotnickou péči

–          obyvatelé, kteří nejsou psychicky orientovaní (například počínající příznaky syndromu demence)

–          lidé konfliktní a nesnášenliví (při setkání s ostatními obyvateli, klienty stacionáře či docházející seniorskou veřejností je třeba základního taktu)

Z těchto důvodů před podepsáním nájemní smlouvy klient přinese vyjádření svého ošetřujícího lékaře, že je schopen žít v penzionu pro seniory bez stálé zdravotnické péče.

Počítáme pochopitelně s tím, že psychický i fyzický stav našich obyvatel se bude s jejich zvyšujícím se věkem postupně zhoršovat. Úměrně tomu se bude zintenzivňovat naše péče.

Bydlení:

–          obyvatelé jsou zde ubytováni samostatně

–          v penzionu jsou čtyři garsoniéry o velikosti 24-30 m2 a pět bytů 1+1 o velikosti 35-50 m2. Garsoniéry jsou určeny pro jednotlivce, byty 1+1 především pro manželské páry, případně příbuzenskou dvojici.

–          Jeden byt je plně bezbariérový. Přízemí a první dvě patra jsou přístupné bezbariérovým výtahem, do třetího patra se musí po schodech. V přízemí je společenská místnost, sloužící zároveň jako jídelna a denní stacionář, dále je zde kuchyňka pro pečovatelskou službu a další místnost, ve které probíhají masáže, pedikúra a další služby a aktivity.

–          Každý byt je vybaven koupelnou ( ve které je sprchový kout, umyvadlo a záchod), kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem a elektrickou troubou, telefonním aparátem a bezpečnostní signalizací, většina bytů má balkon.

–          Předpokládáme, že nábytkem si byt vybaví nový obyvatel sám. Kdyby však z nějakého důvodu žádný nábytek neměl, jsme schopni mu jej zapůjčit.

Cena ubytování:

Platby za ubytování jsou stanoveny podle velikosti bytu – garsoniéry od 5000 do 7500 Kč, byty od 8500 do 9500 Kč. V této platbě jsou obsaženy i platby za energie. Obyvatelé si kromě této platby platí svoje vlastní telefonní hovory a elektřinu, kterou spotřebují ve svém bytě (elektroměry jsou psány na obyvatele bytu).

Jak se stát obyvatelem penzionu?

– především je potřeba, abyste byli zařazeni do seznamu žadatelů. Ocitnete se tam tak, že vyplníte Žádost o přijetíDotazník, který k ní patří. Oba formuláře – spolu se základními informacemi o chodu penzionu – je možné si vyzvednout osobně v našem zařízení nebo si je můžete stáhnout z našeho webu (rubrika Ke stažení) případně vám je rádi zašleme poštou či mailem. Preferujeme variantu, kdy si formuláře přijdete vyzvednout osobně a to zejména proto, že při této příležitosti máte možnost penzion si prohlédnout ještě před vyplněním žádosti a seznámit se tak blíže s prostředím. Na základě podané žádosti budete zařazeni do zmíněného seznamu žadatelů.

– umístění jakéhokoli nového obyvatele v penzionu je však možné až se některý byt uvolní. Pak dojde k výběrovému řízení – nejprve je na základě žádostí učiněn výběr několika kandidátů. Ty pak navštíví zástupci Střediskové rady v jejich dosavadním prostředí a vyberou toho, o němž jsou přesvědčeni, že službu potřebuje nejvíce a zároveň je pro ni nejvhodnější. Přihlíží se k věku, zdravotní, bytové, rodinné a sociální situaci. Je proto potřeba, abyste v žádosti uvedli vše, co by vás mohlo posunout trochu dopředu (např., že jste držitelem legitky ZTP nebo, že bydlíte ve 4. patře bez výtahu, jste vozíčkář, topíte uhlím a teče vám jen studená voda apod.).

– zájemce upozorňujeme předem, že čekací dobu nejsme schopni odhadnout a připravujeme je spíš na to, že půjde o dobu delší. Také uporozňujeme, že výrazně nižší zájem je o byty 1+1. Proto komu není vyšší nájem překážkou, tomu doporučujeme zaškrtnout ve formuláři obě varianty bydlení.

– našim klientům se snažíme vyjít v nejvyšší možné míře vštříc a stejnou ochotu k dohodě očekáváme i od nich.

Všechny zájemce zveme, aby se do penzionu přišli podívat osobně. Stačí zavolat a domluvit termín návštěvy, abychom se vám mohli věnovat.