Poslání

Posláním denního stacionáře Horizont je v sídle organizace a jeho blízkém okolí poskytovat služby a pomoc seniorům, dospělým občanům s chronickým duševním onemocněním a dospělým osobám s tělesným postižením, jejichž soběstačnost je snížena, avšak  nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči a zároveň nemohou nebo nechtějí z bezpečnostních nebo sociálních důvodů zůstávat sami doma. Naším posláním je zamezovat jejich sociálnímu vyloučení, poskytnout jim bezpečné a vyhovující prostředí k dennímu pobytu, přiměřené sociální kontakty a nabídnout jim rozmanité a přiměřené aktivity a životní program.