Cíle

Cílem penzionu Horizont je

– poskytovat pocit domova, bezpečí, důvěry a zázemí při zachování soukromí obyvatel

zvýšení, respektive udržení soběstačnosti uživatelů

tam, kde to není možné, usilovat o to, aby kvalita života a prostředí utrpěla co nejméně.

– umožnit prožití klidného stáří a příjemných chvil navzdory různým komplikacím, které s sebou vyšší věk přináší.

udržovat dosavadní síť sociálních vztahů, respektive spoluvytvářet a budovat vztahy nové. Tam, kde rodina není, respektive nefunguje, se ji

pokusit podle možností a přání klienta nahradit nebo doplnit.

vytvářet vztahy a komunitu mezi obyvateli navzájem a mezi obyvateli a personálem prostřednictvím společných aktivit.

integrovat nově příchozí do stávajícího společenství v domově i v okolí a pomáhat jim v orientaci a využívání místních institucí

umožnit kontakt s různými generacemi formou různých společenských a kulturních akticí a formou zapojením mladých dobrovolníků

aktivizovat a stimulovat uživatele služeb nabídkou rozmanitých programů.

umožňovat zapojení uživatelů do chodu zařízení a napomoci tak jejich seberealizaci

citlivě doprovodit uživatele i v závěru života