Pečovatelská služba Horizont je registrovaná sociální služba v Registru poskytovatelů sociálních služeb Magistrátu hl.m.Prahy (identifikátor 2253794).

Typ služby:

  • terénní
  • ambulantní (pouze pomoc při osobní hygieně)

Komu je služba určena:

Pečovatelská služba Horizont nabízí a poskytuje služby seniorům, dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním a dospělým osobám s tělesným postižením, jejichž soběstačnost je snížena, kteří však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči. Služby poskytujeme osobám z oblasti Suchdola a Sedlce. Služby jsou vykonávány v domácnostech klientů i v jejím blízkém okolí.

Kdy služby poskytujeme:

Služba je poskytována ve všední dny vždy v době od 8:00 do 16:00 hodin. O víkendech a svátcích služby neposkytujeme.

Co poskytujeme:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

např.  pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík apod.

  • pomoc při osobní hygieně

např. pomoc při úkonech osobní hygieny, péči o vlasy a nehty apod.

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

např. dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití apod.

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti

např. úklid a údržba domácnosti, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla apod.

Poskytujeme také tzv. fakultativní služby

Jedná se o služby, které jsou poskytovány nad rámec základní činnosti pečovatelské služby.

–          zapůjčení kompenzačních pomůcek

–          doprava autem

–          akutní pochůzky