Cílem denního stacionáře Horizont je

 • zvýšení, respektive udržení soběstačnosti uživatel
 • tam, kde to je možné, usilovat o to, aby kvalita života utrpěla co nejméně
 • umožnit uživatelům prožití klidných a příjemných chvil navzdory různým komplikacím se kterými se setkávají
 • poskytovat pocit bezpečí, důvěry a zázemí při zachování soukromí uživatelů
 • spoluvytvářet a budovat nové sociální vztahy a to mezi uživateli navzájem a také mezi uživateli a personálem
 • vytvářet vztahy a komunitu mezi uživateli služby a dalšími osobami v regionu prostřednictvím společných aktivit
 • integrovat nově příchozí do stávajícího společenství stacionáře Horizont a pomáhat jim v orientaci a využívání místních institucí
 • umožnit kontakt s různými generacemi formou otevřených a všem přístupných aktivit
 • aktivizovat a stimulovat uživatele služeb nabídkou rozmanitých programů
 • umožňovat zapojení uživatel do chodu zařízení a napomoci tak jejich seberealizaci (napomoci tak k jejich osobnímu rozvoji a co největšímu využívání jejich možností)
 • prostřednictvím zjišťování spokojenosti uživatel zpětně kontrolovat kvalitu našich služeb