Ceník

Denní pobyt pro osoby s I. a II. stupněm závislosti – 200 Kč / den

Denní pobyt pro osoby se III. stupněm závislosti – 270 Kč / den

Denní pobyt pro osoby se IV. stupněm závislosti – 330 Kč / den

k dennímu pobytu patří pomoc při běžných úkonech sebepéče, včetně pomoci při prostorové orientaci v prostorách stacionáře, na zahradě a v blízkém okolí, pomoc při ukládání k odpočinku, při podávání jídla, při běžné hygieně (WC, mytí) a dále účast na všech aktivitách zařízení arteterapii, fyzioterapii, muzikoterapii, dramaterapii, besedách, přednáškách, promítání, koncertech, výletech … – vždy podle zájmu, potřeb a možností uživatele

Zájemci se mohou – po předchozí domluvě – účastnit pouze následujících jednotlivých aktivizačních programů (tzn. bez celodenního pobytu ve stacionáři) za níže uvedené poplatky:

* výtvarná dílna – 90 Kč/hod (V ceně je i materiál. Některé výrobky si můžete odnést domů.)

* Muzikoterapie, dramaterapie („dramahrátky“), reminiscenční terapie („klub pamětníků“) – 40 Kč/h


Strava:

Oběd – 83 Kč

Svačina – 30 Kč/den

Fakultativní služby:

Doprava autem na území MČ Praha-Suchdol – 20 Kč / cesta

Doprava autem mimo území MČ Praha-Suchdol – 12 Kč / km

Doprovod pěšky nebo MHD – 110 Kč / h

Půjčení některých kompenzačních pomůcek – 200 Kč/měsíc

Provozní doba: pracovní dny od 7:30 do 16:30