Naše cíle:

  • zvýšení, respektive udržení soběstačnosti uživatelů našich služeb
  • tam, kde to je možné, usilovat o to, aby kvalita života utrpěla co nejméně
  • umožnit uživatelům prožití klidných a příjemných chvil navzdory různým komplikacím se kterými se setkávají
  • poskytovat pocit bezpečí, důvěry a zázemí při zachování soukromí uživatelů
  • pomáhat udržovat  síť sociálních vztahů, respektive spoluvytvářet a budovat vztahy nové a to mezi uživateli navzájem a také mezi uživateli a personálem
  • napomoci seberealizaci uživatelů, umožnit tak uplatňování a naplňování jejich osobního potenciálu
  • prostřednictvím zjišťování spokojenosti uživatelů zpětně kontrolovat kvalitu našich služeb