Cíle

Cílem pečovatelské služby Horizont je

  • zvýšení respektive udržení soběstačnosti uživatel
  • tam, kde to je možné, usilovat o to, aby kvalita života utrpěla co nejméně
  • umožnit uživatelům klidných a příjemných chvil navzdory různým komplikacím se kterými se setkávají
  • poskytovat pocit bezpečí, důvěry a zázemí a pomoci při zachování soukromí uživatel
  • pomáhat udržovat dosavadní síť sociálních vztahů, spoluvytvářet a budovat nové sociální vztahy a to mezi uživateli navzájem a také mezi uživateli a personálem
  • pomáhat našim uživatelům v orientaci a využívání místních  institucí
  • napomoci seberealizaci uživatelů, umožnit tak uplatňování a naplňování jejich osobního potenciálu
  • prostřednictvím zjišťování spokojenosti uživatel zpětně kontrolovat kvalitu našich služeb