PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATELEK HORIZONTU v roce 2009

Nejprve pár slov před uvedením výsledků. Především děkujeme obyvatelkám, které se průzkumu zúčastnily. Obdrželi jsme 8 vyplněných dotazníků (z 10 možných).

Výsledky nejsou v porovnání s minulostí nijak dramaticky rozdílné. U hodnocení konkrétních otázek (viz níže) uvádíme s rovnání s minulým rokem naší ankety.

K mírnému zlepšení ( a to v rozmezí 0,42 – 0,03) došlo u 7 otázek. K mírnému zhoršení ( v rozmezí 0,25 – 0,13) došlo u 6 otázek. U 4 otázek byl výsledek stejný. Co nás však mrzí je to, že většina otázek, u kterých došlo k mírnému zhoršení, se nějakým způsobem týkala personálu. Je to pro nás jistě důvod k zamyšlení. Možná je to tím, že všichni z personálu jsou daleko více vytížení než dříve, možná jsme se ve svém chování vůči vám opravdu zhoršili. V květnu proběhlo výběrové řízení na nové zaměstnance na místo Pavly a Metoděje. Doufáme, že nám noví zaměstnanci vylepší skóre. Také doufám, že se letos podaří uskutečnit obvyklé „letní rozhovory“ při kterých se od vás možná dozvíme víc.

Nicméně se domníváme, že výsledek ankety svědčí o tom, že žádná z dam které dotazník odevzdaly nelituje toho, že v Horizontu bydlí. A to nás těší a dej Bůh, aby tomu tak bylo i nadále.

 • 1) Jak se cítíte po zdravotní stránce?

– Průměrná „známka“ je 2,5 (zlepšení o 0,21)

 • 2) Jak hodnotíte svou celkovou životní situaci?

– Průměrná „známka“ je 1,63 (zlepšení o 0,22)

 • 3) Jak jste spokojena s čistotou a pořádkem v Horizontu?

– Průměrná „známka“ je 1,38 (zlepšení o 0,19)

 • 4) * Je v Horizontu dostatečný klid, nic vás zde neruší?

– Průměrná „známka“ je 1,25 (stejné)

 • * Jste spokojena s chováním personálu?

– Průměrná „známka“ je 1,25 (zhoršení o 0,25)

 • * Má o vás personál zájem? Pohovoří s vám občas?

– Průměrná „známka“ je 1,25 (zhoršení o 0,25)

 • * Máte někoho z personálu na ( do kterého počítáme i naše dobrovolníky), kdo má vaši plnou důvěru – na koho byste se neváhaly obrátit se svými starostmi a obavami nebo když potřebujete poradit)?

– Průměrná „známka“ je 1,25 (zhoršení o 0,25)

 • 5) + Máte pocit, že vaše věci a váš byt je dobře zabezpečen proti poškození?

– Průměrná „známka“ je 1,13 (zlepšení o 0,25)

 • + Jste spokojena se svým bydlením (bytem)?

– Průměrná „známka“ je 1,13 (zlepšení o 0,03)

 • + Jak rychle reaguje personál, když ho zavoláte?

– Průměrná „známka“ je 1,13 (zhoršení o 0,13)

 • + Jste o dění v Horizontu, o novinkách, programu, službách, změnách, opravách atd. dostatečně a včas informováni?

– Průměrná „známka“ je 1,13 (zhoršení o 0,13)

 • + Jak je ze strany personálu respektován váš stud a soukromí?

-Průměrná „známka“ je 1,13 (zhoršení o 0,13)

 • 6) + Je vám v penzionu někdy dlouhá chvíle, nudíte se?

Průměrná „známka“ je 1 (stejné)

 • + Jak jste spokojena se vztahy mezi obyvatelkami navzájem?

– Průměrná „známka“ je 1 (zlepšení o 0,42)

 • + Zhodnoťte, jak jste celkově spokojena s životem v penzionu?

– Průměrná „známka“ je 1 (zlepšení o 0,13)

 • + Jak rychle jsou vyřizovány vaše stížnosti a požadavky?

– Průměrná „známka“ je 1 (stejné)

 • + Doporučila byste penzion Horizont svým blízkým přátelům?

– Průměrná „známka“ je 1 (stejné)