PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATELEK PENZIONU

V Horizontu bydlí 9 stálých obyvatelek.

Zpět se nám vrátilo 7 dotazníků. V předchozích letech bylo odevzdáno vždy 8 dotazníků. Letos jedna z obyvatelek ležela v době průzkum v dosti vážném stavu v nemocnici a je tedy velmi pravděpodobné, že dotazník nevyplnila (ačkoli jsme jí ho po rodině posílali) a jedna z obyvatelek průzkum pravděpodobně dlouhodobě ignoruje.

Navíc jedna z obyvatelek (asi omylem) odevzdala jiný dotazník – ten, který byl určen pro klienty pečovatelské služby a který jsme rozdávali i obyvatelkám, neboť i ony jsou klientkami PS.

Zjistili jsme to až po zveřejnění výsledku průzkumu v PS, takže jsem ho už nemohli započítat. Na všechny známky odpověděl „jedničkou, což svědčí o její celkové  spokojenosti. Přesto jsme se tento výsledek neodvážili přenést do ankety spokojenosti obyvatelek, neboť otázky v obou dotaznících se v něčem lišily a pro obyvatelky bylo otázek víc. Znamená to, že jsme celkové výsledky počítali pouze ze 6 dotazníků.

            Oproti loňskému roku došlo u 5 otázek k mírnému zhoršení, u 9 naopak k mírnému zlepšení. U tří otázek zůstal výsledek stejný. Porovnání s loňským rokem uvádíme v závorkách.    

            Domníváme se, že výsledek je uspokojivý a jsme tomu rádi (zvlášť s ohledem na to, jak kritický je pohled některých obyvatelek na stacionář). Průzkum zopakujeme opět za rok a doufáme, že z výsledků budeme opět moci mít radost.

+ Jak se cítíte po zdravotní stránce?   3    (zhoršení o 0,5)

+ Jak hodnotíte svou celkovou životní situaci?         2,33   (zhoršení o 0,7)

+ Jak hodnotíte vztahy mezi obyvatelkami navzájem?          1,33    (zhoršení o 0,33)

+ Máte pocit, že Vaše věci a Váš byt je dobře zabezpečen proti poškození?      1,6   (zhoršení o 0,47)

+ Jak hodnotíte pořádek a čistotu  v budově  Horizontu?   1,16   (zlepšení o 0,22)

+ Je v Horizontu dostatečný klid, nic Vás zde neruší?         1,16   (zlepšení o 0,09)

+ Má o Vás personál zájem? Pohovoří s Vámi občas?          1,16    (zlepšení o 0,09)

+ Jak hodnotíte kvalitu svého bydlení (byt)?  1    (zlepšení o 0,13)

+ Zhodnoťte, jak jste celkově spokojena s životem v penzionu?     1    (zlepšení o 0,13)

+ Zhodnoťte prosím chování personálu:         1      (zlepšení o 0,25)

+ Jak hodnotíte rychlost a ochotu s níž jsou vyřizovány Vaše stížnosti a požadavky?              1

+ Jak hodnotíte rychlost a ochotu s níž personál reaguje, když ho zavoláte nebo o něco požádáte?             1        (zlepšení o 0,13)

+ Doporučila byste penzion Horizont svým blízkým přátelům?    1

+ Jste o dění v Horizontu, o novinkách, programu, službách, změnách, opravách atd. dostatečně a včas informováni?      1        (zlepšení o 0,13)

+ Máte někoho z personálu ( do kterého počítáme i naše dobrovolníky), kdo má Vaši plnou důvěru  – na koho byste se neváhaly obrátit se svými starostmi a obavami nebo když potřebujete poradit?   1        (zhoršení o 0,35)

Romanka je moc hodná. Mám ji ráda jako vlastní vnučku.

+ Jak je ze strany personálu respektována Vaše intimita, stud a soukromí?             1       (zlepšení o 0,13)            

+ Je Vám v penzionu někdy dlouhá chvíle, nudíte  se?             1          

+ Chcete nám ještě něco sdělit?

Máme štěstí, že máme tak hodného ředitele a velmi ochotného pomoci. Moc mu za vše děkuji.