PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2010

Jako  každý rok, i letos na jaře, probíhal průzkum spokojenosti klientů pečovatelské služby formou anonymního dotazníku.

Dotazníkové šetření se konalo v první půlce května. Dotazníky jsme rozdali klientům, kteří aktuálně (v období průzkumu) využívali služeb PS. Celkem jsme rozdali 75 dotazníků.

Kvůli množství jiné práce a úkolů (především dosti komplikovaného a časově náročného vyplňování statistického dotazníku pro Ministerstvo práce a sociálních věcí) jsme zpracovávání vyplněných dotazníků svěřili externistce, která  pro Horizont dělala i průzkum spokojenosti uživatelů denního stacionáře.

Otázky jsem použili téměř stejné (jen některé byly mírně přeformulovány) jako v předchozích letech. Zájemci tak mohou snadno srovnat výsledky z loňského roku (i let předchozích) s výsledky z letoška na naší internetové stránce.

U 8  otázek ( č. 1,2,3,4,5,9,10,11) došlo k mírnému zhoršení, u 7 otázek ( č. 6,7,8,12,13,14,15) k mírnému zlepšení. Rozdíly však nejsou nijak výrazné. U žádné otázky rozdíl oproti loňskému roku nepřesáhl půl stupně; většinou je ještě výrazně menší

Následují výsledky průzkumu pečovatelské služby.  U každé otázky je uvedena průměrná „známka“. Otázka jsou seřazeny – tak jako v loňském roce – od nejhorší „známky“ k nejlepší.

            V anonymním průzkumu odpovědělo celkem 52 respondentů, tj. 69,3 % klientů, kteří dotazník dostali. Někteří si vybrali a odpovídali jen na položky se kterými mají přímou zkušenost ( obědy, program v domově Horizont) a na některé otázky neodpověděli.

1)   Cítíte se kvůli věku, horší pohyblivost apod. omezen/a v dostupnosti některých služeb, aktivit atd.?

Průměrná známka 2,6

2)  Víte kdo je Vaší „klíčovou pracovnicí“ s níž byste průběh péče měli občas hodnotit

Průměrná známka 2,38

 

3) Víte jak postupovat, kdybyste chtěli služby rozšířit o jiné úkony?

Průměrná známka 1,57

4)  Jak hodnotíte kvalitu dovážených obědů ( chuť, pestrost stravy, vhodnost stravy, velikost porcí)?

Průměrná známka 1,48

(Poznámky: Méně ostrých polévek , více zeleniny; Méně solit; Častěji ryby         ; Méně polévek s červenou paprikou; Chuťově senzační, ale polévek nebývá dostatek; Maso bývá tuhé; Nedovážet drštkovou a gulášovou polévku, ano zeleninové a vývary; Jídlo by mohlo být méně mastné; Nechutná mi polévka s párkem ve slupce; až na některé polévky)

V souvislosti se spokojeností s dováženými obědy jsme položili i otázku, kterou není možné převést do systému „známkování“:

Chtěli byste dodavatele obědů změnit?    (zatrhněte jednu z možností)

ANO    11% respondentů                                       89% respondentů    NE 

 

5)  Jak rychle jsou vyřizovány Vaše požadavky, případně stížnosti?

Průměrná známka 1,35

6)  Jste spokojen/a s prostředím, v němž žijete nebo byste uvítal/a pomoc s jeho udržováním?

Průměrná známka 1,34

7) Máte přehled o doprovodných aktivitách, které se v penzionu HORIZONT odehrávají?

Průměrná známka 1,31

8)  Jste dostatečně informováni o všech úkonech, které místní pečovatelská služba nabízí? 

Průměrná známka 1,29

      9)  Jak byste ohodnotil/a provádění pečovatelských úkonů v případě Vaší osoby – jejich kvalitu, rychlost, pohotovost, přesnost…

Průměrná známka  1,18

10) Vyhovuje vám doba, kdy je vám služba poskytována 

Průměrná známka  1,12

11) Vyhovuje vám doba, kdy jsou vám obědy dováženy?

Průměrná známka  1,05 (Ano, vyhovuje 99% respondentů)

12) Ohodnoťte laskavě chování personálu, včetně chování jednotlivých členů (nejde nám pochopitelně o Vaše osobní sympatie, ale o Váš názor na jejich profesionalitu). K hodnocení požijte níže uvedenou škálu – známkujte jako ve škole. Hodnoťte pochopitelně jen toho, koho znáte. 

  Celkový průměr: 1,05

(jednotlivci: Jiří Přeučil a Hanka Novotná: 1;  Romana Miňovská: 1,06; Elena Storoj: 1,15)

Ne všichni klienti hodnotili všechny členy personálu.

13) Jak hodnotíte spolehlivost místní pečovatelské služby?

Průměrná známka  1,02 (Je velmi spolehlivá –  99% respondentů)

14) Stalo se někdy, že by Vám personál podle vašeho názoru neoprávněně odmítl v něčem vyhovět?

Průměrná známka  1 (Zatím nikdy – 100% respondentů)

15) Doporučil/a byste tuto pečovatelskou službu svým blízkým přátelům?

Průměrná známka  1 (Ano, doporučil/a  –  100% respondentů)

 

A otevřená otázka na závěr:

              16) Chcete nám ještě něco sdělit?

 – Aktivity pracovníků penzionu Horizont hodnotím velmi kladně, je to zařízení potřebné a výborně p. Přeučilem vedené. Je příjemné vědět, že když člověka přepadne nemohoucnost, má dostupnou pomoc.

 

– Jsem velmi spokojena a za vše děkuji.

 

– Děkuji Horizontu, že je!

 

– Jsme rádi, že Vás tady máme a děvčátka s dobrými obědy vždy rádi přivítáme.

 

– Jsem spokojena se všemi.

 

– Jste výborní.

 

Jsem ráda, byť jen zatím za dovoz obědů.

 

– Jsem velmi spokojen.

 

– Některé pořady a akce svoji kvalitou a zajímavostí zaplní jídelnu Horizontu posluchači. Myslím, že by bylo na místě aby se s těmito pořady seznámila širší veřejnost občanů Suchdola a ne jen naše skupina.