PROGRAM HORIZONTU na LISTOPAD 2010

 • Pondělí 1.11.       

–  14:00  –  výtvarná dílna  s Hankou Jamriškovou

– 16:30 –  masáže

 • Úterý 2.11.        

–   10:00  –  muzikoterapie se Zlatou Fořtovou    

–  15:00  –   biblická hodina     

 • Středa 3.11.         

–    8:00  –  rehabilitace s Editou Lachmanovou

 • Čtvrtek 4.11.       

–    8:00  –   pedikúra

– 15:00   –   dokumentární odpoledne: NEOBYČEJNÁ ZVÍŘATA – holub, havran a  pes-záchranář velkoplošná projekce)

 • pátek 5.11.           

–   8:00   –   pedikúra

– 15:00   –  videokavárna: MARKÉTA LAZAROVÁ – dokončení slavného filmu F.Vláčila z roku 1967

 • Pondělí 8.11        

–  14:00  –  výtvarná dílna  s Hankou Jamriškovou

–  16:30  –  masáže

 • Úterý 9.11.          

–  15:00   –   biblická hodina    

 • Středa 10.11.       

–    8:00   –  rehabilitace s Editou Lachamnovou

–  15:00   –   přednáška: setkání se ZDEŇKEM FIBICHEM – dalšího z naší malé galerie velkých Čechů nám představí dr. Zlata Fořtová. Připomínáme, že jsme si v letošním roce připomněli 160 let skladatelova narození a 110 let jeho úmrtí. Těšit se můžete samozřejmě na výstavku fotografií i na hudební ukázky.

 • Čtvrtek 11.11.     

–     8:00   – pedikúra

–   15:00 –  dokumentární odpoledne: Azurové pobřeží a Riviéra – abychom se v chladném období ohřáli alespoň obrazem   (velkoplošná projekce)

 • pátek 12.11.          

–  15:00   –  hudební kavárna: další písně EDITH PIAF

 • Sobota 13.11.      

–     9:30   –  BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová

 • Pondělí  15.11.    

–  14:00  –  výtvarná dílna  s Hankou Jamriškovou

–  16:30  –  masáže

 • Úterý 16.11.      

–   10:00  –  muzikoterapie se Zlatou Fořtovou    

–  15:00  –   biblická hodina    

 • Čtvrtek 18.11.     

–    8:00  –   pedikúra

– 15:00   –   dokumentární odpoledne: Vítejte v KLDR  – o cestě skupiny českých turistů do země s jedním z nejtvrdších režimů, který v sobě kombinuje komunistickou totalitu a asijskou despocii. Ve srovnání z Azurovém prostředí jde o zájezd dosti bizarní.  

 • pátek 19.11.         

–   8:00   –   pedikúra

– 15:00   –  hudební kavárna: hity YVETY SIMONOVÉ

 • Pondělí 22.11      

–  14:00  –  výtvarná dílna  s Hankou Jamriškovou

–  16:30  –  masáže

 • Úterý 23.11.        

–  15:00   –   biblická hodina    

 • Středa 24.11.       

–    8:00   –  rehabilitace s Editou Lachamnovou

–  15:00   –   přednáška: povídání o CHILE – v lednu zde vyprávěl RADEK HYBEL o své cestě do hornaté a u nás poměrně málo známé jihoamerické země. Mluvil a promítal především o severní části státu. Tentokrát nás s sebou vezme především na jih – mezi kondory. Upozorňujeme, že pan Hybel je velmi vytížený. Pokud mu do sjednaného termínu přijdou nějaké pracovní povinnosti, bude jim muset dát přednost před dobrovolnickou činností pro Horizont. Zájemcům doporučujeme, aby si před přednáškou zavolali nebo sledovali letáky na zastávkách autobusů a ve vývěsce Horizontu.

 • Čtvrtek 25.11.     

–     8:00   – pedikúra

–   15:00 –  dokumentární odpoledne: odhalená tajemství – Římští císaři  

 • pátek 26.11.       

–  15:00   –  videokavárna:  ČERNÝ TULIPÁN – francouzské zpracování slavného románu z roku 1964 – velkoplošná projekce

 • Sobota 27.11.     

–  9:30   –  BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová

–   13:00   –  4. ročník „Malé dílničky adventních dekorací“ – zájemkyně nechť se hlásí (v době konání může dojít k malým změnám, záleží na časových možnostech naší osvědčené lektorky)

 • Pondělí 29.11.      

–  14:00  –  výtvarná dílna  s Hankou Jamriškovou

–  16:30  –  masáže

 • Úterý 30.11.        

–  10:00  –  muzikoterapie se Zlatou Fořtovou    

–  15:00  –   biblická hodina