PROGRAM HORIZONTU na ČERVEN 2011

středa 1.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou      
čtvrtek 2.6. 8:00 pedikúra            
  16:00 koncert: Dejvická píšťalka      
          v pořadí už potřetí nám děti přijdou ukázat,co se během roku naučily.
          Uslyšíme lidovky v podání nejmenších i klasiku v podání starších žáků.
pátek 3.6. 8:00 pedikúra            
sobota 4.6.   9:30   BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová  
 

pondělí 6.6.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  16:30 masáže            
úterý 7.6. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 8.6. 15:00 koncert: Fiori musicali-písně raného baroka v podání souboru 
        Musica cum gaudio         
        (ve složení Magdalena Šmídová Turchichová – soprán,     
        Kristýna Pangrácová Franková – mezzosoprán, Martin Šmíd – cembalo)
čtvrtek 9.6. 8:00 pedikúra            
  15:00 10. NAROZENINY HORIZONTU  
        tradiční společenské odpoledne pro seniory při příležitosti dalšího roku naší
        činnosti. Těšit se můžete  především sami na sebe navzájem, ale i na hudbu 
        a občerstvení. Bude možnost vyzkoušet si oblíbenou hru pétanque – doufáme, 
        že za přítomnosti vynikajícího trenéra a rozhodčího.   
pátek 10.6. 8:00 pedikúra            
 

pondělí 13.6.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  16:30 masáže            
úterý 14.6. 15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 15.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou      
  VÝLET za „člověkem a koněm“ – pan Petr Kaňka měl v Horizontu stejnojmenný 
        pořad, v němž nám povídal o svém soužití s přítelem-koňem. Domluvili jsme se na 
        návštevě na jaře. Ten čas přávě přišel. Máte-li zájem, hlaste se.  
čtvrtek 16.6. 8:00 pedikúra            
  15:00 dokumentární odpoledne: ÚŽASNÁ PLANETA VI .  
      Příroda Jižní Ameriky (velkoplošná projekce)  
pátek 17.6. 8:00 pedikúra            
sobota 18.6. 9:30 BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová  
neděle 19.6. 14:00 BURZA v Horizontu – prodávají Romana a Petra  
 

pondělí 20.6.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

    úklid
  16:30 masáže            
úterý 21.6. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 22.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou      
  15:00 promítání KEŇA očima fotografa ZDEŇKA NIKLA
        promítání působivých obrázků za přítomnosti autora, který své fotky 
        vystavoval na přelomu dubna a května v Galerii Foto Škoda ve Vodičkově ul.
        K obrázkům si poslechneme komentář p. Nikela a celé setkání bude moderovat. 
        dr. Z. Fořtová.           
čtvrtek 23.6. 8:00 pedikúra            
  VÝLET:  do ZOO Praha. Zájemci Hlaste se, kdo dřív přijde, ten dřív mele. 
  15:00 dokumentární odpoledne: FASCINUJÍCÍ KRÁSA OCEÁNŮ V:
        opět tentokrát do INDICKÉHO OCEÁNU      
pátek 24.6. 8:00 pedikúra            
  14:30 videokavárna: FILM NA PŘÁNÍ    
pondělí 27.6.  

14:00

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou      
  16:30 masáže            
úterý 28.6. 15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 29.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou      
  15:00 předáška: Putování po Africe – o svých cestách po černém kontinentu
        (během nichž např. zdolal nejvyšší horu Afriky – Kilimandžáro) nám bude povídat
        dr. Karel Kovařovic, který nás loni velmi zaujal svým povídáním o Islandu
čtvrtek 30.6. 8:00 pedikúra            
  15:00 dokumentární odpoledne: Nadpřirozené jevy ve světle vědy
            britský dokumentární cyklus: samovznícení člověka