PROGRAM HORIZONTU na ČERVEN 2013 (rozklikněte)

pondělí 3.6. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
16:30 masáže
úterý 4.6. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou
15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou
středa 5.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
čtvrtek 6.6. 8:00 pedikúra
14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou
15:00 dokumentární odpoledne: Síla umění
cyklus o nejvýznamnějších umělcích – tentokrát Picasso (velkoplošná projekce)
pátek 7.6. 8:00 pedikúra
10:00 klub pamětníků s Alenou Fendrychovou
pondělí 10.6. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
16:30 masáže
úterý 11.6. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou
15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou
středa 12.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
15:00 přednáška:
ELEFANTINA – brána bohatsví starověkého Egypta
Sloní ostrov na Nilu u Asuánu se v počátcích starověku stal jižní hranicí Egypta.
Do něj od jihu putovaly všechny karavany, přivážející zlato, slonovinu, otroky, pštrosí pera
a jiné vzácnosti, a naopak, z lodí se tam překládalo na soumary obilí, keramika a další produkty,
určené pro vývoz do Afriky. Město na ostrově mělo i velký význam kultovní.
Hovořit bude  RNDr. PAVEL MRÁZEK, CsC. (vstupné 20,-)
čtvrtek 13.6. 8:00 pedikúra
14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou
15:00 dokumentární odpoledne: Neuvěřitelné vlastnosti zvířat
1. část čtyřdílného cyklu – Skryté síly přírody (velkoplošná projekce)
pátek 14.6. 8:00 pedikúra
10:00 klub pamětníků s Alenou Fendrychovou
14:30 videokavárna: Moje, tvoje, naše (USA 1968, 111 min.)
Henry Fonda a Lucille Ball rozšiřují dimenze tohoto veselého a přitom pravdivého
příběhu o vdově a vdovci, jejichž manželství zaplní jejich dům celkem dvaceti lidmi!
pondělí 17.6. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
16:30 masáže
úterý 18.6. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou
15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou
středa 19.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
15:00 12. NAROZENINY HORIZONTU
alias tradiční společenské posezení pro obyvatelky penzionu,
klienty denního stacionáře i peč. služby a přátele sympatizanty,
na které jste zván/a i VY
čtvrtek 20.6. 8:00 pedikúra
14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou
15:00 dokumentární odpoledne: BUDOVÁNÍ ŘÍŠE
1. díl seriálu o vzniku a zániku největších říší lidských dějin – tentokrát ŘÍM
pátek 21.6. 8:00 pedikúra
10:00 klub pamětníků s Alenou Fendrychovou
pondělí 24.6. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
16:30 masáže
úterý 25.6. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou
15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou
středa 26.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
15:00 přednáška:
PACIFICKÁ KANADA aneb půl semestru pod stanem
hovořit bude  JIŘÍ LEHEJČEK (vstupné 20,-)
čtvrtek 27.6. výlet do ZOOPARKU v Zájezdu a na hrad OKOŘ
při návštěvě obou cílů máme přislíbenou prohlídku s průvodcem
ZÁJEMCI, HLASTE SE !
8:00 pedikúra
14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou
pátek 28.6. 8:00 pedikúra
10:00 klub pamětníků s Alenou Fendrychovou
sobota 29.6. 9:30 bohoslužba CČSH – slouží Jarmila Kučerová