PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATELEK PENZIONU v roce 2013

Předkládáme vám výsledky průzkumu spokojenosti, který se týkal vašeho bydlení v penzionu.

V penzionu je 9 bytů, v každém z nich bydlí jedna obyvatelka. Většina z nich je tu od otevření Horizontu v roce 2001. V nejnovější obyvatelka se sem nastěhovala v listopadu 2012. pro tu byl průzkum premiérou, statní dámy už ho znaly z předchozích let (ačkoli v roce 2012 jsme jej nestihli udělat).

 Z 9 rozdaných dotazníků se nám jich vrátilo 6, tj. 2/3.

Pro srovnání uvádíme u otázek, které byly stejné, výsledky z předchozího průzkumu.

Domnívám se, že průzkum dopadl celkem dobře. Mrzí nás však, že 1/3 obyvatelek neodpověděla.

V porovnání s předchozím průzkumem nejsou výsledky výrazně rozdílné (byť j tak malém počtu se každé změna o stupínek v celkovém průměru přece jen projeví).

Zdravotní stav obyvatelek výrazně ovlivnit nemůžeme (ačkoli nás samozřejmě zajímá a je pro nás důležitý).

U oblastí, které my, jakožto zařízení (tzn. jeho vedení a personál) ovlivnit můžeme, a které dopadly nejhůře (tzn. otázky 3 a 5 – byť ani v těchto příkladech nejsou výsledky nijak varovné) se o to pokusíme. Obyvatelkám to sdělujeme v dopisem, v němž jsou jim sděleny výsledky průzkumu.

 1)     Jak se cítíte po zdravotní stránce?  

Průměrná známka je 3,33                  v předchozím průzkumu 3,14

 

2)     Jak hodnotíte svou celkovou životní situaci?

 Průměrná známka je 1,83                    v předchozím průzkumu 2,57

 

3)     Jak hodnotíte pořádek a čistotu  v budově  Horizontu?

Průměrná známka je 1,66                        v předchozím průzkumu 1,57

 

4)     Jak hodnotíte vztahy mezi obyvatelkami navzájem?

Průměrná známka je 1,17                       v předchozím průzkumu 1,14

 

5)     Máte pocit, že Vaše věci a Váš byt je dobře zabezpečen proti poškození?

 Průměrná známka je 1,5                         v předchozím průzkumu 2

 

6)     Je v Horizontu dostatečný klid, nic Vás zde neruší?

 Průměrná známka je 1                             v předchozím průzkumu 1

 

7)     Jak hodnotíte kvalitu svého bydlení (byt)?

 Průměrná známka je 1,33                     v předchozím průzkumu 1,29

 

8/     Zhodnoťte, jak jste celkově spokojena s životem v penzionu?

 Průměrná známka je 1,5                      v předchozím průzkumu 1,14

 

9)   Zhodnoťte prosím chování personálu:          

Průměrná známka je 1,17                     v předchozím průzkumu 1

 

10)  Jak hodnotíte rychlost a ochotu s níž jsou vyřizovány Vaše stížnosti a požadavky?       

Průměrná známka je 1,17                       v předchozím průzkumu 1,14

 

11) Doporučila byste penzion Horizont svým blízkým přátelům?

Průměrná známka je 1                           v předchozím průzkumu 1

12) Jste o dění v Horizontu, o novinkách, programu, službách, změnách, opravách atd. dostatečně a včas informováni?              

Průměrná známka je 1                          v předchozím průzkumu 1

 

13) Máte někoho z personálu ( do kterého počítáme i naše dobrovolníky), kdo má Vaši plnou důvěru  – na koho byste se neváhaly obrátit se svými starostmi a obavami nebo když potřebujete poradit?

Průměrná známka je 1,33                  v předchozím průzkumu 1

14) Jak je ze strany personálu respektována Vaše intimita, stud a soukromí?                                

Průměrná známka je 1                         v předchozím průzkumu 1

 

15) Je Vám v penzionu někdy dlouhá chvíle, nudíte  se?                       

Průměrná známka je 1,17