PROGRAM HORIZONTU na PROSINEC 2013 (pro lepší čitelnost rozklikněte)

neděle 1.12. 13:00 ADVENTNÍ DÍLNIČKA v jídelně      
 

pondělí 2.12.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  16:30 masáže            
úterý 3.12.   –  10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
    –   15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 4.12. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou      
    –   15:00  –  přednáška: Giuseppe Verdi a jeho oblíbené české pěvkyně
        PhDr. Zlata Fořtová nám poví o tom, které české operní divy měl světoznámý
        skladatel ve zvláštní oblibě a jaký mezi nimi byl vztah.    
čtvrtek 5.12. 8:00 pedikúra            
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: Sinajský poloostrov  
        (v prostřed zimy si uděláme filmový výlet do pouště –  velkoplošná projekce)
pátek 6.12. 8:00 pedikúra            
 

pondělí 9.12.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  16:30 masáže            
úterý 10.12. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 11.12. 15:00 koncert:             
        ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ  s  oddílem  KOČOVNÍCI
        již po třetí nám mladí lidé z tohoto oddílu přijdou zpříjemnit
        jedno prosincové odpoledne      
čtvrtek 12.12. 8:00 pedikúra            
pátek 13.12. 8:00 pedikúra            
  14:30 videokavárna: Země odkud přicházím   
        Francouzský barevný film vynikajícího režiséra Marcela Carného, který zde vytvořil 
        poetický vánoční příběh, v němž se realita života prolíná s motivy téměř pohádkovými
                 
pondělí 16.12. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou      
  16:30 masáže            
úterý 17.12. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa  18.12. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou    
čtvrtek 19.12. 8:00 pedikúra            
  15:00 tradiční předvánoční BESÍDKA HORIZONTU  
        na kterou jsou zvány obyvatelky, klienti stacionáře i 
        peč.služby a další přátelé a sympatizanti naší organizace.
pátek 20.12. 8:00 pedikúra            
sobota 21.12. 9:30 BOHOSLUŽBA CČSH – patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta
 

pondělí 23.12.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  16:30 masáže