PROGRAM HORIZONTU na ČERVEN 2014

PROGRAM pro VEŘEJNOST

pondělí 2.6. 16:30 masáže
úterý 3.6. 15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou
čtvrtek 5.6. 8:00 pedikúra
15:00 dokumentární odpoledne: BUDOVÁNÍ ŘÍŠE
tentokrát říše starých Mayů
pátek 6.6. 8:00 pedikúra
sobota 7.6. 14:00 bohoslužba CČSHslouží Josef Špak, hudební doprovod. Jan Kysela

pondělí 9.6.

16:30

masáže

úterý 10.6. 15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou
středa 11.6. 15:00 přednáška: povídání o BAJKALU
o společném projektu ruské neziskové organizace Great Baikal Trail
a studentů Barnaulské university v srdci Sibiře nám přijde vyprávět
MICHAELA PETŘÍKOVÁ
čtvrtek 12.6. 8:00 pedikúra
15:00 dokumentární odpoledne: VELCÍ SKLADATELÉ
H. Berlioz (velkoplošná projekce)
pátek 13.6. 8:00 pedikúra

pondělí 16.6.

16:30

masáže

úterý 17.6. 15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou
středa 18.6. 15:00 přednáška: Jak se žije v dětském domově v NEPÁLU
nám přijde povídat MARTIN BITMAN, který tam strávil jako
dobrovolník několik měsíců.
čtvrtek 19.6. 8:00 pedikúra
výlet
pátek 20.6. 8:00 pedikúra
14:30 videokavárna: ŽIVOT a DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA
český film podle románu K. Čapka
pondělí 23.6. 16:30 masáže
úterý 24.6. 15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou
středa 25.6. 15:00 přednáška: PhDr. Zlaty FOŘTOVÉ u příležitosti slavné bitvy čsl. legií
CESTOU ke ZBOROVU
pátek 27.6. 8:00 pedikúra
sobota 28.6. 9:30 bohoslužba CČSH slouží Jarmila Kučerová
pondělí 30.6. 16:30 masáže

PROGRAM doprovodných aktivit DENNÍHO STACIONÁŘE

pondělí 2.6. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
úterý 3.6. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou
středa 4.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
15:15 canisterapie s Tarou a Evou Coufalovou
čtvrtek 5.6. 14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou

pondělí 9.6.

14:00

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

úterý 10.6. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou
středa 11.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
15:15 canisterapie s Tarou a Evou Coufalovou
čtvrtek 12.6. 14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou

pondělí 16.6.

14:00

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

úterý 17.6. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou
středa 18.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
15:15 canisterapie s Tarou a Evou Coufalovou
čtvrtek 19.6. 14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou
výlet
pondělí 23.6. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
úterý 24.6. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou
středa 25.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
15:15 canisterapie s Tarou a Evou Coufalovou
čtvrtek 26.6. 14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou
pondělí 30.6. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou