PROGRAM HORIZONTU na ČERVENEC 2014

PROGRAM pro SENIORSKOU VEŘEJNOST

úterý 1.7. 16:30 masáže
čtvrtek 3.7. 8:00 pedikúra
15:00 dokumentární odpoledne: BUDOVÁNÍ ŘÍŠE
další díl seriálu o vzniku a zániku největších říší lidských dějin –
tentokrát říše starých Aztéků
pátek 4.7. 8:00 pedikúra

úterý 8.7.

16:30

masáže

středa 9.7. 15:00 13. NAROZENINY HORIZONTU
alias tradiční společenské posezení pro obyvatelky penzionu,
klienty denního stacionáře i peč. služby a přátele sympatizanty,
na které jste zván/a i VY !
Opět se můžete těšit především na sebe navzájem a dále na
čtení k pobavení i zamyšlení a hojnost jídla a pití. Ale hudba letos
nebude. Místo ní jsme pro zpestření domluvili žonglérské vystoupení.
čtvrtek 10.7. 15:00 dokumentární odpoledne: ZÁHADY MINULOSTI
Turínské plátno (velkoplošná projekce)

úterý 15.7.

16:30

masáže

středa 16.7. 15:00 přednáška: ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE – příběh
bratří Čapků. Víra, erotika, zkáza
hovořit bude MgA. VÍT POKORNÝ
čtvrtek 17.7. 8:00 pedikúra
výlet do Centra ochrany Fauny ve Hrachově a podle počasí a nálady
třeba ještě na Svatou Horu v Příbrami    (náhrada za minulý měsíc)
Zájemci, hlaste se!
pátek 18.7. 8:00 pedikúra
14:30 videokavárna: SEXTÁNKA (ČR 1936)
česká romatická klasika o lásce studentky k panu profesorovi.
sobota 19.6. 15:00 bohoslužba CČSH – slouží Josef Špak, hudební doprovod. Jan Kysela

čtvrtek 24.7.

8:00

pedikúra

pátek 25.7. 8:00 pedikúra

úterý 29.7.

16:30

masáže

středa 30.7. 15:00 přednáška: RNDr. Pavel MRÁZEK
POVÍDÁNÍ o CHETITECH
Žil – byl v Malé Asii přibližně mezi 17. až 12. stoletím před Kristem lid árijské
rasy, který se dnes smluvně nazývá “Chetité”, i když se tak vůbec nejmenoval.
Je chybou, že se o něm v českých základních a středních školách děti neučí,
protože hlavní zásluhu na rozluštění jejich jazyka má český vědec profesor
B. Hrozný. Díky němu a jeho následovníkům se Chetité stali jedním
z nejpozoruhodnějších národů Blízkého východu, jehož říše stavěla velká
opevněná města a soupeřila o moc se starověkým Egyptem a Babylonií.
Na obrázcích budou promítnuty skvosty jejich kultury a vše podstatné,
co se po nich dochovalo.
čtvrtek 31.7. 8:00 pedikúra
15:00 dokumentární odpoledne: Kuba (z cyklu Nejkrásnější místa světa)

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

úterý 1.7. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou
středa 2.7. 15:00 canisterapie s Tarou a Evou Coufalovou
čtvrtek 3.7. 14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou

úterý 8.7.

10:00

muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou

14:00 dramahrátky se Zoe

úterý 15.7.

10:00

muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou

14:00 dramahrátky se Zoe
středa 16.7. 15:00 canisterapie s Tarou a Evou Coufalovou
čtvrtek 17.7. výlet do Centra ochrany Fauny ve Hrachově a podle počasí a nálady
třeba ještě na Svatou Horu v Příbrami    (náhrada za minulý měsíc)
Zájemci, hlaste se!
úterý 22.7. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou
14:00 dramahrátky se Zoe
středa 23.7. 15:00 canisterapie s Tarou a Evou Coufalovou

úterý 29.7.

10:00

muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou

14:00 dramahrátky se Zoe
středa 30.7. 15:00 canisterapie s Tarou a Evou Coufalovou