Stalo se v Horizontu – Prosinec 2014

V prosinci panovala v Horizontu předvánoční atmosféra, sice plná mnoha příprav a spěchu, ale i mnoha příjemných chvil

  • velkou událostí bylo jistě otevření nových lekcích angličtiny pro seniory. První ukázková hodina měla překvapivě vysokou účast (11 návštěvníků) a od ledna se tak bude pravděpodobně scházet skupinka 9 až 10 seniorů.

  • do stacionáře jsme pořídili novou hru Česko pro pamětníky, ukázalo se však, že nejsme až takoví pamětníci, protože většina otázek byla nad naše síly. Uložili jsme ji tedy a snad se k ní někdy vrátíme.
  • úspěšně však pokračují setkání našeho „Klubu pamětníků“ tedy reminiscenční terapie, ve které se u některých může plně projevit nadání bavit ostatní svými životními historkam

během prosince proběhly dva již tradiční koncerty

  • první byl koncert Kočovníků, kteří se letos sešli v jiném složení. Bohužel se termín koncertu sešel s termínem setkání místního Svazu žen, tudíž proběhl spíše v komorním kruhu několika návštěvníků. Přesto se s vervou zpívalo a doufáme, že příští rok se bude koncert opakovat a že se počet návštěvníků zvýší.
  • druhým koncertem bylo představení souboru Vichr z hor. Návštěvníků se sešlo plno, byl plný celý sál. Koncert byl pásmem rorátů, adventních písní a koled pospojovaných slovním komentářem do vánočního příběhu. Vichr přivál ve stejném složení jako v předchozích letech a bylo to po roce zase milé setkání. Bylo to už blíže k vánocům, kdy jsou lidé citlivější a sentimentálnější, tak jsme na tvářích některých účastníků viděli i slzy dojetí.
  • v prosinci také proběhla schůze střediskové rady. V tomto roce končilo její tříleté funkční období a musela být obnovena. Její předseda ing. Füzér již nechtěl tento post zastávat. Hledání nástupce nebylo snadné, nakonec se k přijetí funkce odhodlal dejvický farář Lukáš Volkman a byl většinou Střediskové rady zvolen.
  • 18. prosince proběhla tradiční Vánoční besídka, která probíhala v obvyklém duchu, tj. s vystoupením dětí z MŠ U lesa, čtením paní Jurkové pro zamyšlení i pro zasmání, s konzumací cukroví a chlebíčků. Již druhým rokem také proběhlo zpívání koled za doprovodu kolegyně hrající na klavír.

  • obdobné setkání také proběhlo na Silvestra – zúčastnily se všechny obyvatelky penzionu a 3 další dámy. Bylo veselo, na posezení jsme navázali promítáním filmu a pak už jen přání, abychom spolu navzájem ve zdraví a souladu vydrželi i v dalším roce.
  • během letošnímu roku bohužel došlo k odchodu dvou našich milých kolegyň. Bylo tedy vhodné také zamyšlení nad tím, jak jsou zde zaměstnanci spokojení, proběhl tedy historicky první průzkum spokojenosti zaměstnanců. Nebyl zjištěn žádný zásadní problém, avšak vyšlo najevo několik zajímavých podnětů, na které bude vhodné dále pamatovat.
  • na samotném sklonku roku konečně – se značným zpožděním přijel Martin na bílém koni, který nám zalehl celý dvůr, takže i Horizont a jeho zahrada do nového roku vstupovali v bílém rouchu