Stalo se v Horizontu – Březen 2015

 • příroda se v březnu příjemně probouzela, proto byla stále častějším cílem našich procházek zdejší zahrádkářská kolonie, kde je probouzející se příroda nejlépe vidět
 • počasí však bylo velmi nevyzpytatelné a na konci měsíce tak rozkvetlé záhony zasypal poprašek sněhu
 • poslední březnovou neděli v noci nás počasí potrápilo dokonce tak, že silná bouře odervala kus střechy, resp. plechu, který střechu kryje. Naštěstí se podařilo hned následující den sehnat šikovné pokrývače k provizorní opravě. Důkladná oprava nás ještě čeká poté, co si škodu prohlédne a posoudí likvidátor z pojišťovny. Bude třeba nově pokrýt téměř čtvrtinu střechy.
 • v průběhu měsíce probíhalo hledání pracovnice na muzikoterapii,  pracovnici, kterou jsme nakonec vybrali, si hned během první hodiny klienty získala. Jsme rádi, že jsme za dr. Fořtovou našli důstojnou náhradu a že jsme mohli oblíbenou „muzikoterapii“, přesněji řečeno „hudební volnočasové aktivity“ obnovit.
 • další sérii setkání „klubu pamětníků“ odstartovaly Daniela s Míšou tím, že klientům předaly sešity s jejich zapsanými vzpomínkami z předchozích setkání. Snažily se k tomu najít i odpovídající obrazový doprovod, např. fotografie z míst odkud kdo pochází, fotografie z doby jejich dětství, atd. Výsledek byl velmi pěkný, přiblíží svět, který je v mnohém jiný než ten dnešní a z dnešního hlediska jde vlastně bez nadsázky o „žitou historii“.
 • po předání těchto knih se „pamětníci“ vydali na návštěvu k pánovi, který je jedním z nejaktivnějších účastníků pamětnických setkání. Je obyvatelem Horizontu, takže stačilo vyjet jen dvě patra nahoru a dámy se ocitly v jeho soukromé galerii a mohly si na vlastní oči prohlédnout jeho obrazy.
 • jedno z témat tohoto cyklu klubu pamětníků bylo „hry a hračky mého dětství“. Daniela zjistila, že shodou okolností ve Středočeské galerii na zámečku v Roztokách probíhá výstava historických hraček. To jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít a s klubem pamětníků jsme se tam den před zmíněným pamětnickým setkáním, ve středu 18.3., vypravili, aby nám výstava pomohla vyvolat vzpomínky. Počasí nám přálo, takže jsme si kromě hraček mohli prohlédnout i park a další expozice zámku.
 • dvakrát nás během března ve stacionáři navštívily děti
  – v jednom případě jsme navázali na předvánoční setkání s dětmi z MŠ Antonína Čermáka, se kterými zde probíhalo zdobení vajíček. Naše klientky si to velmi užívaly.
  – další příležitostí pro omladinu v centru pro seniory byla sobotní dílnička velikonočních dekorací, na kterou přišli zejména rodiče s dětmi
 • z kulturních akcí stojí za zmínku především tři cestovatelské přednášky – s potěšením můžeme konstatovat, že všechny měly hojnou návštěvnost (přes 20 lidí)
  – nejprve jsme se vydali na Kubu. Svou přednášecí premiéru si tu odbyl Martin Šmíd –  jako přednášejícího si ho všichni pochvalovali
  – o své cestě do Číny nám přišli povídat manželé Kubicovi. Volně navázali na své loňské vystoupení, kde nám povídali o jiných částech téže země. Pan Kubica je návštěvníkům našich besed známý jako dobrý vypravěč i fotograf a proto velká návštěvnost nikoho nepřekvapila.  – a konečně přišel další nás dobrý známý – Jiří Lehejček. Mluvil o Albánii.