Stalo se v Horizontu – leden 2016

  • V lednu jsme se opravdu dočkali i ledu a sněhu. Ačkoli nový rok začal téměř jarními teplotami, přesto se naše oči pokochali i zasněženou krajinou. 
  • Právě krása zimy nás lákala k procházkám, i když drobátko zalézalo za nehty. Samozřejmě jedna z prvních cest sněhem vedla na náměstí k suchdolskému Betlému. K Betlému v našich končinách tak nějak sníh patří. Přitom je ho tu stále méně a méně. Tak je třeba využít příležitosti, když nám příroda na chvilku dopřeje. A tak krásně zapadaný Betlém jsme tu neměli aspoň tři roky.
  • V lednu jsme tu slavili čtvery narozeniny. Narozeniny slavila jedna z klientek stacionáře, která chodí jen jednou týdně, a oslavili jsme již tradičně dortem z naší „cukrářské dílny“, s přáním z „výtvarné dílny“ a básní z „dílny tvůrčího psaní“. Tu zde uvádíme:

My přejeme Vám k narozeninám,
hodně zdraví, dobrého jídla i pití z chmelu,
které tak prospívá Vašemu tělu.
Ať zažíváte lahodné a opojné chvíle
a nejen po pivu je Vám skvěle.
Ať hořkost cítíte jen v tom zlatavém moku,
ale sladce užíváte si dalšího roku.
Ať píseň nesete si v srdci, tanec v duši
a na tváři úsměv, který Vám tak sluší.
Úsměv, který kdysi zdobil i výkladní skříně
a muže vábil k tanci i do svatební síně.
Ten úsměv máte pořád stejný
a těší nejen muže, ale i nás ženy.
I když Vám život doslova nastavil nohu,
Vy jste kráčela odvážně a hrdě vzhůru.
Vystoupala jste až na horu Říp,
kde na Vás svatý Jiří spiklenecky mrk.
Mrknutí svatého Jiřího bylo pro Vás manželskou zvěstí,
ať mrkání Přeučila Jiřího přináší Vám také štěstí.
Pomyslně zvedáme půllitr s Vaším oblíbeným pivem,
kéž tu všichni pospolu spokojeně žijem.
NA ZDRAVÍ!

  • Rozjelo se další kolo klubu pamětníků pod vedením Daniely. Jeho první setkání bylo poněkud netradičně o klientovi ze stacionáře, který se chtěl s ostatními podělit o pár zážitků ze svého rozmanitého života. Mluvil o svém pobytu v Indii, i v USA. Zvlášť zajímavé bylo poslední lednové setkání, neboť se podařilo, aby si většina klientů s sebou přinesla nějaké fotky.
  • V lednu jsme tu měli dvě „živé“ akce.
  • Jednak přišla paní doktorka Milena Secká z Knihovny muzea V. Náprstka. Tu už pravidelní návštěvníci našich akcí dobře znají a vědí, že každá její přednáška je vyslovenou lahůdkou. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Téma se vztahovalo ještě k loňskému „husovskému“ roku. Hus měl své jubileum a Náprstek je životní téma dr. Secké. Nebylo pro ni těžké najít téma, které by obě tyto osobnosti spojovalo. Název přednášky zněl „Náprstkova podpora Husovské tradice“. Slyšeli jsme o Náprstkově úctě k Janu Husovi jako symbolu národa Vlastenecký akcent byl velmi výrazný. Ale šlo i o úctu k jeho odvaze, úctu k člověku, který neústupně stál za svým přesvědčením. Poslouchat jeho angažování se ve prospěch vybudování Husova pomníku bylo vysloveně napínavé. Na jeho vybudování měl lví podíl, ale samé realizace se už nedožil. Zajímavé bylo vidět také různé návrhy poníku a další dobové dokumenty. Všichni přítomní byli z přednášky nadšeni a už se těší na další, které se – v souladu s letošním výročím – bude věnovat vztahu V. Náprstka ke Karlovi IV.
  • A poslední lednový pracovní den nám o svém pobytu v New Yorku povídala Lenka Holasová. Od ledna plně převzala v denním stacionáři agendu individuálního plánování po Kláře a rychle se stala plnohodnotnou členkou našeho malého týmu. Díky jejímu vystoupení jsme ji jako novou kolegyni mohli představit širšímu okruhu seniorů, kteří se v Horizontu pohybují. I když byla přednáška spojena s technickými obtížemi (ještě před začátkem se jí nějak záhadně ztratily všechny fotky a videa, které si na svou přednášku připravila, rychle je ale nahradila fotografiemi ze svého jiného zdroje), velice se povedla a i komentáře po přednášce nás nenechaly na pochybách, že to bylo pro všechny zúčastněné příjemné odpoledne. Lidí přišlo přes dvacet a tři z nich New York osobně navštívili. Doufejme, že se zase Lenka někam vydá, aby nám o tom mohla vyprávět.