PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL PENZIONU v roce 2015

Od posledního průzkumu v roce 2013 přibyli v Horizontu 3 noví obyvatelé. Ti měli možnost ohodnotit svoji zkušenost s Horizontem poprvé, ostatní už anketu znají z předchozích let.

Bylo však odevzdáno pouze 5 dotazníků z devíti rozdaných. To, že jich bylo tak málo, nás mrzí. Může to totiž znamenat, že podle vás taková anketa nemá cenu a nic se pomocí ní nedá změnit.

Přemýšlím o tom, na základě čeho k takovému názoru mohli obyvatelé dospět?  Za sebe si myslím, že se komunikaci – včetně komunikace o problémech nebo změnách – nebráníme a snažíme se vyjít vstříc nebo aspoň zdůvodnit proč něco nejde.

Těm, kteří odpověděli velmi děkujeme. Podle výsledků se zdá, že se  jim v Horizontu snad žije dobře. Ani u jedné otázky se průměrná „známka“ nepřehoupla přes 2.

Níže uvádíme výsledky a pro porovnání i výsledky předchozí ankety.

V příštím roce bychom ji rádi zopakovali.  Doufejme, že obyvatelstvo Horizontu bude ve stejném složení a že i ti, kteří letos na anketu rezignovali k takové rezignaci nebudou mít důvod.

1) Jak hodnotíte celkovou životní spokojenost v oblastech, které lze ovlivnit (tzn. nemáme na mysli zdraví, výkonnost, výši důchodu atd.)?

Dobře, stále jsem na světě moc rád a jsem vděčný/á za každý den.

1  2  3  4   5

Mizerně. Všichni a všechno mi lezou na nervy.    Už abych tu nebyl/a.

 • Průměrná „známka“ je 1,8 (V posledním průzkumu 1,83)

2) Litoval/a  jste někdy, že jste se do Horizontu nastěhoval/a?

Ne, nikdy jsem nezalitoval/a

1  2  3  4   5

Ano, každý den pláču nad tím nešťastným rozhodnutím rozhodnutím

 • Průměrná „známka“ je 1 (V posledním průzkumu tato otázka nebyla.)

3) Jak hodnotíte pořádek a čistotu  v budově  Horizontu?

Je tu pořádek a čisto

1  2  3  4   5

Štítím se na cokoli šáhnout

 • Průměrná „známka“ je 1,4 (V posledním průzkumu 1,66)

4) Jak hodnotíte vztahy mezi obyvateli navzájem?

Jsou tu dobré sousedské až přátelské vztahy

1  2  3  4   5

S nikým si tu nerozumím a všichni mě lezou na nervy

 • Průměrná „známka“ je 1,4 (V posledním průzkumu 1,17)

5) Máte pocit, že Vaše věci a Váš byt je dobře zabezpečen proti poškození?

Ano, nemám strach, že do bytu vstoupí nezvaný host

1  2  3  4   5

Ne. Určitě mi sem může kdokoli vlézt.

 • Průměrná „známka“ je 1,4 (V posledním průzkumu 1,5)

6) Je v Horizontu dostatečný klid, nic Vás zde neruší?

Ano, mám zde klid a soukromí

1  2  3  4   5

Ne, není tu chvíle klidu. Jako bych žil/a na náměstí.

 • Průměrná „známka“ je 1 (V posledním průzkumu 1)

7) Jak hodnotíte kvalitu svého bydlení (bytu)?

Myslím, že byt je pro mě přiměřený

1  2  3  4   5

Je to jen taková pastouška

 • Průměrná „známka“ je 1,8 (V posledním průzkumu 1,33)

– s poznámkou: trochu malý

8) Zhodnoťte, jak jste celkově spokojena s životem v penzionu?

Super. Pro seniory je to ráj na zemi.

1  2  3  4   5

Děs a běs. Pro seniory je to peklo na zemi.

 • Průměrná „známka“ je 1,4 (V posledním průzkumu 1,5)

-s poznámkou: no, tak o ráji bych nemluvila

9) Zhodnoťte prosím chování personálu:

Všichni jsou milí, vstřícní, ochotní. Ani si to nezasloužím

1  2  3  4   5

Co jsem jim udělal/a, že jsou tak protivní a mrzutí?    

 • Průměrná „známka“ je 1,6     (V posledním průzkumu 1,17)

10)  Jak hodnotíte rychlost a ochotu s níž jsou vyřizovány Vaše stížnosti a požadavky?

Vím, že dělají co můžou a stížnostem a požadavkům je věnována patřičná pozornost

1  2  3  4   5

Nějaké moje požadavky a stížnosti jsou každému fuk.

 • Průměrná „známka“ je 1,2 (V posledním průzkumu 1,17)

11) Doporučila byste penzion Horizont svým blízkým přátelům?

Určitě ano

1  2  3  4   5

Ani za nic

 • Průměrná „známka“ je 1      ( V posledním průzkumu 1)

12) Jste o dění v Horizontu, o novinkách, programu, službách, změnách, opravách atd. dostatečně a včas informováni?

ano, cítím se být dostatečně informován/a

1  2  3  4   5

vůbec nevím, co se kolem děje.

 • Průměrná „známka“ je 1 (V posledním průzkumu 1)

13) Máte někoho z personálu ( do kterého počítáme i naše dobrovolníky), kdo má Vaši plnou důvěru  – na koho byste se neváhaly obrátit se svými starostmi a obavami nebo když potřebujete poradit?

Ano, mám zde spřízněnou duši

1  2  3  4   5

Ne, jsem tu jako kůl v plotě

 • Průměrná „známka“ je 1,75 ( V posledním průzkumu 1,33)

– 1x  bez oznámkování. Slovně: kromě pana ředitele paní Romanu.

14) Jak je ze strany personálu respektována Vaše intimita, stud a soukromí?

Ano, všichni jsou citliví a ohleduplní

1  2  3  4   5

Ne, jsou to bezohlední hrubci

 • Průměrná „známka“ je 1 (V posledním průzkumu 1)

15) Je Vám v penzionu někdy dlouhá chvíle, nudíte  se?

Ne, vůbec se nenudím

1  2  3  4   5

Je tu pořádná nuda!

 • Průměrná „známka“ je 1,4 (V posledním průzkumu 1,17)

– s poznámkou: já se nudit vůbec neumím nikde!

16) Je něco, o čem se domníváte, že bychom my – jakožto zřizovatel a provozovatel Horizontu – mohli udělat, aby se vám zde žilo lépe?

Nic podstatného mě nenapadá

1  2  3  4   5

Je toho spousta, co by se mělo zlepšit

 • Průměrná „známka“ je 1,2 (V posledním průzkumu  tato otázka nebyla.)

17) Připadá vám platba za pobyt v Horizontu moc vysoká?

(myslíme relativně v porovnání s okolím. Nejde o to, že bychom všichni chtěli všechno levnější)

Ne, platba vzhledem k bytu a současným podmínkám je přiměřená

1  2  3  4   5

Ano, za tolik peněz je tu  moc málo muziky

 • Průměrná „známka“ je 1,4 (V posledním průzkumu  tato otázka nebyla.)

Chcete nám ještě něco sdělit?

Děkuji panu řediteli Přeučilovi za jeho nesmírnou ochotu a trpělivost