PRŮZKUM SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HORIZONT v roce 2016

Údaje byly sbírány během září 2016. V rámci průzkumu jsme rozdali dotazník všem uživatelům, kteří v dané době pravidelně využívali kterýkoli z úkonů PS.  Celkově jsme rozdali 76 dotazníků. Zpět se nám vrátilo 65 dotazníků. Návratnost je tedy 85,5 %, což je nezvykle mnoho (v předchozích letech to bylo kolem 70 %). Z navrácených dotazníků však byly 4 nevyplněné. Vyplněných dotazníků se tedy vrátilo 80%. I to je o poznání více než v předchozích letech.

Většina otázek byla stejná (příp. s drobnou změnou formulace) jako v předchozích letech, ale přidali jsme i několik otázek nových. U otázek, které jsou obdobné jako v loňském dotazníku, uvádíme pro srovnání výsledek z posledního průzkumu.

Mnoho klientů neodpovědělo na všechny otázky. Časté je to především u klientů, kteří využívají pouze službu dovozu obědů a některé oblasti fungování PS či některé zaměstnance si netroufají hodnotit.

Pokud klienti k některé otázce uvedli nějakou poznámku či komentář, přepisujeme je (někdy v mírně zkrácené podobě).

Naopak neuvádíme hodnocení jednotlivých zaměstnanců. Těm bylo hodnocení předloženo k jejich osobní sebereflexi.

Součástí průzkumu byl i dotazník restaurace Na Farmě, od které odebíráme obědy pro klienty PS. Jejich dotazník byl předložen k vyplnění i seniorům, kteří do Horizontu docházejí na obědy a jiné služby PS nevyužívají a nevyplňovali tedy dotazník spokojenosti s PS. Proto je odevzdaný počet dotazníků restaurace vyšší (68). Dotazník, týkající se obědů vyhodnocovali zaměstnanci restaurace. Horizontu byly zaslány souhrnné výsledky, které přikládáme.

Níže uvádíme dotazník v plném znění. Výsledky jsou uvedeny u každé otázky.

Vážení uživatelé služeb PS,

v rámci zvyšování kvality našich služeb se na vás každoročně obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku týkajícího se vaší spokojenosti s naší pečovatelskou službou Horizont.

V tomto dotazníku máte možnost se vyjádřit k fungování naší pečovatelské služby a informovat nás o tom, co  vám na našich službách vyhovuje a co byste naopak rádi změnili. Vyplněním dotazníků nám dáváte možnost naše služby zlepšovat, tak aby vyhovovaly co největšímu počtu našich uživatelů.

Průzkum spokojenosti  je ANONYMNÍ. Proto také dotazník dostáváte v obálce spolu se samolepicím štítkem  a zalepený v této obálce a zapečetěný štítkem jej prosím vraťte pečovatelkám. Vyplňování dotazníku je dobrovolné, avšak nesdělíte-li nám váš názor, těžko můžeme něco změnit.

Zaručujeme vám, že vaše dotazníky budou otevírány až všechny najednou a vyhodnocovány budou administrativní pracovnicí.

Pokud vám tento způsob nepřijde dostatečně anonymní, můžete dotazník odeslat poštou nebo vhodit do schránky na domě centra pečovatelské služby HORIZONT (Na Vrchmezí 8/231, Praha 6, 160 00), případně jej můžete vhodit do schránky důvěry. Ty máme dvě. Jednu najdete v přízemí budovy vedle schodů v chodbičce naproti výtahu a druhou před domem vedle vstupu do výtahu. Schránky lze použít tak, aby vás při vhazování dotazníku nikdo neviděl.

Dotazníky prosím odevzdávejte do 30.9. 2016. Odevzdat dotazník později nebude možné. Pokud tedy chcete, aby váš názor byl součástí vyhodnocování, prosíme dodržte tento termín odevzdání. .

Výsledky tohoto anonymního průzkumu poskytneme ke shlédnutí Radě MČ Praha – Suchdol (která nás finančně podporuje)  a Střediskové radě penzionu Horizont (která je naším řídícím orgánem) a kromě vás se za kvalitu poskytovaných služeb zodpovídáme i těmto institucím a v případě vaší nespokojenosti s námi právě ony mohou jednat ve váš prospěch.  Pro zájemce budou výsledky přístupné na našich internetových stránkách www.centrumhorizont.cz.

Také v tomto roce pro vás sestavili druhou část dotazníku  v restauraci Na Farmě odkud vozíme obědy  neboť i jim záleží na vaší spokojenosti. Výsledky této části ankety budou vyhodnocovat přímo zaměstnanci restaurace a Vaše návrhy a hodnocení se pokusí co nejdříve zapracovat do jídelníčku a to v případě, bude-li změna žádána od většího množství uživatelů. Věnujte tedy také anketě z restaurace patřičnou pozornost. Pokud dovoz obědů nevyužíváte, tak samozřejmě druhou část ankety nevyplňujte.

!! Pokud využíváte pouze službu zajištění stravy, nezapomeňte vyplnit i první část ankety a nejen pouze dotazník z restaurace. Důležité jsou pro nás obě části.

Vybrané odpovědi k otázkám vždy zakroužkujte. Ke všem otázkám můžete, chcete-li, doplnit i slovní komentář, proč jste zvolili právě danou odpověď.

Za každou z vašich odpovědí budeme rádi.

1) Jaké úkony Vám poskytuje PS Horizont?

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc s podáním jídla a pití, s oblékáním…)

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – 4x

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. dovoz obědů…) – 35x

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti( např. úklidy, praní, žehlení, nákupy…) – 13x

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. procházky, rozhovory..) – 4x

f) akutní pochůzky (náhlé vyzvednutí léků, nečekaný nákup apod.) – 7x

g) dovoz autem – 13x

h) půjčení kompenzačních pomůcek – 3x

ch) masáže – 2x

Ostatní neodpověděli

2) Vyhovuje Vám provozní doba pečovatelské služby? Tedy doba, kdy můžete využít našich služeb?

1                                   2                            3                           4                              5

Ano, určitě            Spíše ano        Je mi to jedno             Spíše ne          Ne, nevyhovuje

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,3

Komentáře: Dovoz obědů vyhovuje, chybí nám PS o víkendu, příp. večer.

3) Prosím ohodnoťte kvalitu provádění pečovatelských úkonů, které využíváte. Zakroužkujte vybranou odpověď.

1                                2                               3                         4                              5

velmi spokojen/a     spíše spokojen/a    spokojen/a    spíše nespokojen/a    velmi nespokojen/a

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,25 V loňském průzkumu 1,21

Komentáře: spokojena, kromě tzv. „velkého úklidu“, kterému jsem se musela zasmát

4) Prosím ohodnoťte vlastnosti jednotlivých členů personálu na škále od 1-5 jako ve škole, kdy 1 znamená nejlepší známku. Neznáte-li někoho z pracovníků, nemusíte ho hodnotit avšak prosíme aby jste k osobě přidali poznámku o tom, že pracovníka neznáte, tzn. nikdy jste se sním nesetkali. V určitých ohledech můžete hodnotit práci i těch z nás, se kterými se pravidelně nesetkáváte nebo osobně neznáte (připravují vyúčtování, přebírají a předávají informace, komunikujete s nimi telefonem …)

Profesionalita            1          2         3         4         5

Spolehlivost                1            2        3          4           5

Zodpovědnost             1           2         3         4           5

Dochvilnost                 1          2          3          4          5

Pečlivost                     1          2          3         4          5

Důvěryhodnost           1          2          3          4           5

Trpělivost                   1          2          3          4           5

Budeme rádi, když si dáte tu práci a zakroužkujte pozitivní i negativní jednotlivých pracovníků pečovatelské služby. Které vlastnosti ho charakterizují? Jak na vás působí? Napadají Vás další vlastnosti, které ho charakterizují? Vzhledem k různým rolím, které zde různí pracovníci zastávají není samozřejmě možné, abyste u všech osob hodnotili vše. Zatrhávejte tedy  tak, jak jednotlivé osoby znáte (někoho více, někoho méně, někoho více osobně, někoho spíše  „na dálku“). U někoho bude zatržených vlastností více, u jiných méně – a je to tak pořádku).

Zodpovědný / Nespolehlivý / Dochvilný / Chodí pozdě / Chodí pozdě bez omluvy / Odchází před dokončením práce / Pečlivý / Lajdácký /  Puntičkář / V práci rychlý /  Pomalý / Rozvážný / Zbrklý / Snaží se mít práci co nejdříve za sebou na úkor kvality / Pracovitý / Líný / Důvěryhodný / Nevěřím mu / Jemný / Hrubý / Trpělivý / Netrpělivý / Pořád ve spěchu / Dobře si popovídáme / Ptá se na věci, do kterých mu moc není (příliš zvědavý) / Vyrovnaný / Náladový / Uzná chybu / Chce mít vždy pravdu / Respektuje mě – váží si mě / Jedná svévolně, rozhoduje za mě, cítím se s ním poníženě, vnucuje mi své představy / Nehodnotí mě ani mé okolí / Ohleduplný / Lhostejný /  Přehnaně starostlivý / Umí odlehčit i vážnou situaci / Nebere nic vážně / Uklidňující / Rozrušující / Mluví příliš složitě / Je srozumitelný / Dokáže mě ocenit  (povzbuzuje , motivuje mě) / Má pochopení (rozumí mi, dokáže se vcítit) / Pohotový (dokáže si poradit v nenadálé situaci) / Vyzná se ve své profesi, dokáže mi poradit, jak či s kým mám svou situaci řešit apod.

5)         Víte jak se zachovat v případě nespokojenosti s poskytováním služeb naší PS, popřípadě s personálem?

1                             2                            3                             4                       5

určitě ano               spíše ano            nejsem si jistý/á         spíše ne           určitě ne

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,37

V loňském průzkumu byla otázka formulována „Dokázal byste se v případě nespokojenosti …ozvat vedení PS s požadavkem o nápravu? Výsledná „známka“ byla 1,69

6)         Stalo se Vám někdy, že jste byl/a nespokojený/á nebo měl/ a potřebu si stěžovat?

1                                   2                            3                       4                       5

určitě ano                   spíše ano                   nevím              spíše ne           určitě ne

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 4,17

pozn.: u této otázky – na rozdíl od většiny ostatních – platí, že čím vyšší průměr, tím lepší výsledek

V případě, že ano, jak jste se zachoval/a? Zakroužkujte prosím odpověď.

a)     Mlčel/a jsem

b)     Nebylo to tak důležité, neřešil/a jsem to –       7x

c)     Hned  jsem to sdělila přítomné osobě a vyřešili jsme to –   6x

d)     Hned  jsem to sdělila přítomné osobě, ale nevyřešili jsme to –   2x

e)     Sdělila jsem to vedení organizace  –      4x

f)      Jiné ……………

7)         Jsou Vaše požadavky, případně stížnosti, vyslyšeny a vyřizovány ?

1                             2                          3                          4                               5

určitě ano               spíše ano                jak kdy              spíše ne                  určitě ne

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,37 V loňském průzkumu 1,24

Komentáře: někdy tvrdé maso

8)         Stalo se někdy, že by Vám personál podle Vašeho mínění neoprávněně odmítl v něčem vyhovět?

1                              2                        3                       4                                    5

určitě ne                   spíše ne            nevím              spíše ano                    určitě ano

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,13 V loňském průzkumu 1,05

9)         Jak jste spokojen/a se  spolehlivostí  místní pečovatelské služby?

1                                2                                          3                          4                               5

velmi spokojen/a    spíše spokojen/a           spokojen/a      spíše nespokojen/a   nespokojen/a

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,38 V loňském průzkumu 1,23

Komentáře: nemohu hodnotit, nevyužívám na 100%¨

nemám zkušenost

10)       Cítíte se být dostatečně informován/a o všech úkonech, které místní pečovatelská služba nabízí?

1                                     2                                              3                               4

určitě ano                         spíše ano                                spíše ne                    určitě ne

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,34 V loňském průzkumu 1,34

11)       Víte jak postupovat, kdybyste chtěl/a  služby rozšířit o jiné úkony?

1                                2                         3                              4                          5

určitě ano               spíše ano            nejsem si jistý/á         spíše ne              určitě ne

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,46 V loňském průzkumu 1,59

12)       Máte přehled o doprovodných aktivitách, které se v Centru pro seniory HORIZONT odehrávají?

1                                                  2                                                     3                              4

Určitě ano                               spíše ano                                spíše ne                      určitě ne

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,32 V loňském průzkumu 1,43

Jak se o nich dovídáte?  zakroužkujte prosím odpověď:

a) dostávám pravidelně tištěný program         – 18x

b)  letáčky na veřejných vývěskách               – 5x

c)  informace v Suchdolských listech           – 25x

d)  z programu vyvěšeného přímo v Horizontu        – 2x

e) ze Suchdolského kulturního přehledu  a Mozaiky            – 15x

f) z internetových stránek                  – 3x

f) od přátel                 – 4x

Jinak? Jak? ……………….

Komentáře: Doprovodných aktivit se bohužel nemůžu zúčastňovat kvůli své špatné mobilitě a jednostranné hluchotě

Prosila bych pravidelný tištěný program

Příležitostně – sdělení zaměstnanci Horizontu

Nezajímém se o ně


13)       Jste s naší pečovatelskou službou Horizont spokojen/a natolik, že byste ji doporučil/a svým blízkým přátelům?

1                             2                              3                              4                            5

určitě ano               spíše ano            nejsem si jistý/á           spíše ne                určitě ne

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,32 V loňském průzkumu 1,13

Komentáře: Služby jako praní a žehlení jsou 2-3x dražší než tytéž služby mně poskytované PS Praha 6, kde jsem bydlela. Vykonány jsou ovšem výborně.

Na vysvětlenou: PS Horizont vybírá 100 Kč za pračku (max. 5kg), za žehlení účtujeme 70 Kč/kg. Vyprání a vyžehlení jedné pračky tady stojí 100 + 5*70 = 450 Kč. Někteří klienti přitom chtějí prádlo jen prát, ale nikoli žehlit.

PS Praha 6 dle ceníku na internetu účtuje za praní a žehlení ložního a osobního prádla 60 Kč/kg. Vyprání a vyžehlení 5 kg prádla tedy stojí 300 Kč. Naše PS tedy není 2-3x dražší, nýbrž o 1/3. Je to jediný úkon, který je dražší. U úkonů s hodinovou sazbou máme ceny naopak nižší (100 Kč oproti 130 Kč/h).

14) Napadá Vás nějaká služba, která zde v okolí chybí? Nemusí se týkat pouze sociálních služeb, může se jednat o nějaký obchod, kroužek, aktivita apod. Výsledky budeme předávat i Úřadu Mč Suchdol, pro jehož zaměstnance by Vaše odpověď mohla být přínosná. Popřípadě je služba, kterou byste rádi využíval/a v rámci pečovatelské služby Horizont, ale není v nabídce? Odpověď vypište.

Komentáře klientů a reakce PS (vpisujeme bezprostředně po komentáři klienta). Obecně se dá říci, že se respondenti neshodli ani na jedné potřebě, která by byla důležitá pro více z nich, a je proto velmi těžké jednotlivé zájemce uspokojit:

– Uvítala bych příležitostnou péči např. 1 dopoledne v případě onemocnění pečujících osob nebo odlehčení. Půldenní přítomnost u někoho patří spíše do služby osobní asistence než pečovatelské služby. Na příležitostnou pomoc máme velmi omezenou kapacitu. Snahou samozřejmě je, aby pečovatelky byly vytížené a úkony u klientů probíhaly pravidelně. Nemůžeme mít „v zásobě“ někoho, koho bychom mohli v takové situaci vyslat. ˇJako odlehčení rodině může sloužit druhá služba poskytovaná Horizontem – denní stacionář, kde mohou být uživatelé i ve vyšším stupni postižení (s výjimkou ležících klientů, které sem není možné dopravit). Pokud zájemce potřebuje službu osobní asistence, nabízíme kontakty na organizace, které je poskytují.

– Stříhání. Zájemcům, kteří se nám s touto potřebou svěří, předáme kontakt na kadeřnici, která dochází i do bytů.

– Chybí mi: galanterie, obchod s obuví.                – V tom může PS pomoci formou pochůzky či doprovodu. Je zřejmé, že takový obchod by se tu neuživil.

-Ráda bych na kroužek, na večerní setkání při hudbě k poslechu nebo i k tanci v restauraci na Suchdole, galerii, dále jóga pro starší generaci v ranních hodinách do 12 hod. Cvičení, které vede A. Böhm v úterý je moc náročné pro starší generaci. Také uspořádat kino. domníváme se, že většina požadovaných věcí se v nějaké podobě děje. Setkání při hudbě bývá občas v Horizontu nebo na KLASe, v loňském roce jsme tu měli i setkání s tanečním mistrem, v době vyhodnocování průzkumu probíhá na Suchdole taneční zábava, bývá ples hasičů, „galerii“ má Suchdol v Alšově kabinetě, na úřadě probíhá cvičení Senior fitnes. Pokud je příliš náročné, může lektora požádat o individuální přístup, minimálně v posledních dvou letech zde bylo i letní kino, resp. kinoautobus. Domníváme se, že kulturní a společenský život na Suchdole je dosti rozmanitý.  Je otázkou, zda o všech akcích tato paní ví a do jaké míry se snaží je navštěvovat. Inspirací do budoucna může být jóga pro starší generaci.

– Mám problém s údržbou vlasů (stříhání ev. barvení šedin). Postrádám možnost objednat domů kadeřnici. Viz výše. PS může kontakt na takovou kadeřnici předat, pokud se o takové potřebě dozvíme.

Uvítala bych v naší MČ prodejnu knih.To opravdu není reálné. Je zde však knihovna.

– Jsem celkem spokojená s programem, který je různorodý a poučný a s chováním pracovníků Horizontu

– Snad by se členky (míněno obyvatelky) Horizontu mohly víc zajímat o program MČ, je zajímavý a bohatý. Všem obyvatelkám rozdáváme Suchdolskou mozaiku. Nicméně kondice většiny z nich neumožňuje se většiny věcí zúčastňovat. Ostatně i na akcích přímo v Horizontu bývají jeho obyvatelky leckdy v menšině.

Péče o nehty na rukou (manikúra).                    – základní péče o nehty na rukou (stříhání, pilování) patří k základním úkonům PS a pečovatelky ji na požádání provedou. V případě zájmu můžeme klientům zprostředkovat kontakt se studiem Magdalena, případně je tam doprovodit nebo dovézt.

15)       Splnila pečovatelská služba Horizont Vaše očekávání, které jste měl/a před zavedením služby?

1                             2                              3                              4                            5

určitě ano               spíše ano            nejsem si jistý/á           spíše ne                určitě ne

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,48

Komentáře: Bohužel pro nedostatek personálu, mám jen 1x týdně úklid

PS je v současné době opravdu vytížená a této klientce (přestože byl dotazník anonymní, tak se podepsala) jsme požadované 2 hodiny denně ve večerních hodinách nedokázali zajistit ani s pomocí našich brigádnic.

V čem splnila Vaše očekávání? Odpověď vypište.

– Odebírám obědy, služba je spolehlivá a  strava kvalitní.

– Ve všem.

– Vždy včas přivezený oběd (4x)

– V požadovaných službách. úklid, strava

– Jsem spokojená

– Zajišťování obědů je v pořádku

– Spolehlivost (2x)

– Úklid, dovoz obědů, hospic

– Splnila mé očekávání. V něčem dokonce více než jsem si představovala, v něčem o něco méně, ale to se teď hodně změnilo.

– Pravidelně dodává obědy, 1x za 14 dní provede úklid, podle potřeby zajistí odvoz k lékaři.

– Určitě mi pomohla. Při bolestech jsem nemohla vařit obědy, tím způsobem zajistila teplou stravu a za to děkuji i dovoz.

– Očekávání bylo splněno ve všem: dovoz obědů, možnost využít dopravy autem Horizontu, úklid domácnosti, nákupy, zařizování záležitostí.

– Překonala mé očekávání ve vstřícnosti zaměstnanců a v rozsahu nabízených úkonů.

– Ochota zaměstnanců.

V čem nesplnila Vaše očekávání? Odpověď vypište.

Píšu už podruhé – nestravitelné maso v obědech se neřeší.

Bohužel služba není k dispozici v době, kdy bychom ji potřebovali, večery, často pracovnice nemají volno, když bychom je potřebovali kvůli mimořádným okolnostem. Požadavek na provoz PS mimo stávající pracovní dobu se objevil ve dvou případech. Taková změna by službu velmi prodražila a ve finále by nebyla využívaná. Totéž platí o pečovatelce, která by byla volná pro potřebu „mimořádných okolností“. V současné době hledáme brigádnice, které by nám mohly podobným způsobem využívat a zároveň by nebyly na této práci existenčně závislé.

– Potřebovala bych 2 hodiny týdně docházet.                  – dtto

– Např. docházka pedikúry ke špatně chodícím nebo vzdáleně bydlícím seniorům.            – Pedikúra nepatří mezi úkony PS. Našim klientům nabízíme dovoz na pedikúru do Horizontu nebo kontakt na pedikérku, která do bytů dochází.

– Více setkání pro starší občany!! Během roku je setkání a pak na Vánoce. Lidé se mají setkávat více, život je velmi krátký a jen jeden. Nepatří úplně do působnosti PS pořádat setkání pro starší občany. Nicméně v rámci dalších aktivit Horizontu se o to snažíme. Kromě zmíněných dvou větších setkání (na více nemáme kapacitu) je možnost se s vrstevníky setkávat v rámci přednášek či koncertů.

16)       Můžete se s vašimi potřebami a žádostí o pomoc  obrátit na svou rodinu?

1                             2                              3                              4                            5

určitě ano               spíše ano            nejsem si jistý/á           spíše ne                určitě ne

 • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Průměrná „známka“ je 1,62

Pozn.: tento dotaz nezjišťoval nic o PS, ale spíše mapoval rodinné zázemí našich klientů. Vesměs jsou v tomto ohledu dobře zajištěni. Pouze 5 respondentů odpovědělo, že se s žádostí o pomoc na rodinu obrátit nemohou (spíše ne nebo určitě ne).

17)       Jak často vám rodina vypomáhá?

a) každý den               – 18x

b) několikrát do týdne           – 7x

c) několikrát do měsíce         – 6x

d) kdykoli si řeknu o pomoc   – 17x (komentář: když si řeknu o pomoc, tak se synové snaží dle svých možností (jsou zaměstnaní a bydlí daleko). Většinou je musím oslovit a přijedou 1x za měsíc.

Většinou donesením jídla a nákupy, praním a žehlením; jsou všichni plně zaměstnaní až na syna, který odchodem do důchodu se stal klientem psychiatrické péče.

e) rodinu nemám/nefunguje/nevídáme se              – 2x (komentář: jsem Moravačka, s rod.                                                                                        jsem jen v telefonickém styku)

f) nepomáhají             – 2x (komentář: jen s nákupem 2x týdně)

18)       Chcete nám ještě něco sdělit?  Napadlo Vás někdy, že by se dalo dělat něco lépe, jinak? Máte nějaký nápad, připomínku či sdělení, které by mohlo být prospěšné pro zkvalitnění našich služeb? Odpověď prosím vypište.

Děkujeme za vyplnění dotazníku

S pozdravem

Pracovníci PS Horizont

– Asi aby bylo více pracovníků.

– Víkend není zabezpečen stravou. Kdyby v pátek bylo možno objednat 2 obědy, jeden by zůstal na sobotu (s jednou dopravou)

– Děkuji za práci, kterou pro suchdolské seniory děláte – moc děkuji.

– Jsem velmi spokojená a děkuji všem za všechno a mám je ráda.

– Nejsem spokojená s přílohou rýže. Je tvrdá a bez chuti

– Cvičení na židlích mi velmi chybí, lidé starší by jistě ocenili cvičení s malými míčky i s gumou. Dále byla zavedena hodina angličtiny, ale bohužel lektorka počítala s tím, že už anglicky umíme. Takový nápor na jednu hodinu byl nezvladatelný. Pouze ti, co si to opakovali to zvládli. jinak dík, že tady Horizont je a něco dělá pro starší ročníky !!!

– Nic mě momentálně nenapadá.

– Nevím, zda je to vůbec možné, ale myslím, že by senioři uvítali větší vazby mezi PS (soc. pracovnicí) a Úřadem práce, kde jsou všechny žádosti a o příspěvky (na příspěvek mobilitu, průkazy TP, ZTP, ZTP/P) vyřizovány velmi zdlouhavě a časté zamítání (i odvolávající se senioři) je obzvlášť komplikované. Příklad: na žádost o příspěvek na péči z r. 2013 i odvolání zamítnuto. Na žádost o PnP z r. 2014 i odvolání zamítnuto v r. 2015. na žádost o přípěvek na mobilitu i odvolání zamítnuto v r. 2016. Má žádost o průkaz ZTP zamítnuta. průkaz TP (který bych mohla dostat je mi k ničemu, když sama nikam nemohu jezdit a MHD pro mě není možná.            – Opravdu není v naší moci ovlivnit ani uspíšit řízení ÚP. Věcí PS je poskytnout klientům informaci, sehnat formuláře, příp. pomoci je vyplnit či odeslat, nebo klienta na ÚP doprovodit. Ale tam už řízení jde svým způsobem, do kterého PS nemůže nijak zasáhnout.

– Bylo by dobré rozšířit společenskou místnost (jídelnu) stacionáře.

– Díky vám za vaši práci.