PROGRAM HORIZONTU na ZÁŘÍ 2018

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

po 03. IX. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 03. IX. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou


13:30 stacionářská pekárna s Jiřím Přeučilem
st 05. IX. 08:00 cvičení s Editou Lachmanovou


13:30 tvůrčí odpoledne s Denisou Pikola
čt 06. IX. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Staňkovou
07. IX. 13:00 pohybový a improvizační workshop („dílnička“)
–něco podobného jako bylo v srpnu s Monikou Necpálovou,
ale zároveň jiný, protože s jinou lektorkou, které budou sekundovat
Lukáš a Drahomíra Staňkovi a Regína Brokovápo 10. IX. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 11. IX. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou


13:30 stacionářská pekárna s Danielou Topferovou
st 12. IX. 08:00 cvičení s Editou Lachmanovou


13:30 tvůrčí odpoledne s Denisou Pikola
čt 13. IX. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Staňkovou
po 17. IX. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 18. IX. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou


13:30 stacionářská pekárna s Danielou Topferovou
st 19. IX. 08:00 cvičení s Editou Lachmanovou


13:30 tvůrčí odpoledne s Denisou Pikola
čt 20. IX. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Staňkovou


14:00 BABÍ LÉTO
setkání personálu stacionáře,jeho klientů a jejich blízkých všech generací
od „dětí“ přes vnoučata a pravnoučata po snachy, zetě, synovce, neteře atd.
Cílem setkání se seznámit se navzájem a umožnit pečujícím rodinám

nahlédnout si a vyzkoušet, co všechno zažívají vaši blízcí ve stacionáři.

Na závěr setkání proběhne akrobatické vystoupení, do kterého se

v nějaké míře budou moci zapojit i děti (tak si nějaké pokud možno

vezměte s sebou).
po 24. IX. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 25. IX. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou


13:30 stacionářská pekárna s Danielou Topferovou
st 26. IX. 08:00 cvičení s Editou Lachmanovou


13:30 tvůrčí odpoledne s Denisou Pikola
čt 27. IX. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Staňkovou
PROGRAM pro SENIORSKOU VEŘEJNOST

po 03. IX. 16:30 masáže


10:00 muzicírování s Lucií Burešovou


13:30 stacionářská pekárna s Jiřím Přeučilem
út 04. IX. 14:45 biblická hodina
čt 06. IX. 08:00 pedikúra


15:00 přednáška : Povídání o ÍRÁNU
VÍT POPOVIČ nám poví o svém pobytu v „zemi se špatnou pověstí“

Ve svém povídání se zaměří např. postavení žen. (vstupné 20,-)
07. IX. 08:00 pedikúra
po 10. IX. 16:30 masáže
út 11. IX. 14:45 biblická hodina
st 12. IX. 15:00 přednáška :POVÍDÁní o GRUZII


(a také trochu o Arménii)

Vyprávět a promítat nám přijde každoroční oblíbený host

Ing. LUBOŠ KÁLAL
čt 13. IX. 08:00 pedikúra


15:00 dokumentární odpoledne: Dějiny pod lupou – Stonehenge

14. IX. 08:00 pedikúra
po 17. IX. 16:30 masáže
út 18. IX. 14:45 biblická hodina
čt 20. IX. 08:00 pedikúra


15:00 dokumentární odpoledne: Velikáni klasické hudby – díl: Bizet
21. IX. 08:00 pedikúra
po 24. IX. 16:30 masáže
út 25. IX. 14:45 biblická hodina
čt 27. IX. 08:00 pedikúra


15:00 dokumentární odpoledne: Hieronymus Bosch – malíř zneklidňující krásyvýlet
na zámek KONOPIŠTĚ


Zájemci, hlaste se !
so 29. IX. 09:30 BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová