PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL/EK PENZIONU v roce 2018

Předkládáme výsledky průzkumu ve zkráceném znění. Uvádíme všechny komentáře obyvatelek, ale neuvádíme vysvětlení o zabezpečení bytů (otázka 2) a ohledně denního tisku (otázky 17). To je určeno jen obyvatelkám

VÝSLEDKY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBYVATEL/EK PENZIONU HORIZONT v r. 2018

Vážení a milí.

Děkujeme vám za účast v průzkumu.

Vyplněný dotazník vrátilo 9 z vás. Máme tedy poprvé 100% účast v průzkumu.

Děkujeme především za slovní doplnění, kritiku, postřehy a názory. Budeme rádi, když ta z vás, která tyto komentáře uvedla časem zhodnotí, zda pozoruje nějakou změnu. Můžete tak učinit osobně nebo zase prostřednictvím schránky důvěry.

S výsledkem průzkumu nejsem spokojený. Ve dvou otázkách (ohledně pořádku a ohledně zabezpečení bytů) byla průměrná známka dokonce 2. Mrzí mě to, protože se osobně domnívám, že poté, co se o úklid stará Adéla, je pořádek lepší, než když se o úklid staraly kolegyně, které měly i jinou náplň práce.

Také jsem osobně přesvědčený, že do bytů nikdo nechodí bez vědomí obyvatelek.

Pro příště by nám pomohlo, kdybyste svá hodnocení doplnili nějakým slovním komentářem. Bohužel to udělaly jenom 2 z vás (a za to jí velmi děkujeme). Když se dozvíme, že někdo hodnotí pořádek v Horizontu „čtyřkou“ a neuvede v čem se tak hrozný nepořádek projevuje, tak si s tím moc nevíme rady. Naopak, když si ve stejné otázce postěžujete na zaprášené kytky na chodbě, tak hned víme, co napravit.

Vzhledem k výsledkům průzkumu, se kterými nejsem spokojený, nebudeme na další průzkum čekat na rok 2020, jak by tomu bylo, kdyby výsledky byly uspokojivější.

Další průzkum uděláme v prvním pololetí následujícího roku, abyste posoudili, jestli se něco změnilo k lepšímu.

1) Jak hodnotíte celkovou životní spokojenost v oblastech, které lze ovlivnit (tzn. nemáme na mysli zdraví, výkonnost, výši důchodu atd.)?

Průměrná „známka“ je 1,89

2) Litoval/a jste někdy, že jste se do Horizontu nastěhoval/a?

Průměrná „známka“ je 1,33

Slovní komentář: „V měsíci červnu jsem litovala, že jsem se sem nastěhovala.“

3) Jak hodnotíte pořádek a čistotu v budově  Horizontu?

Průměrná „známka“ je 2

Slovní komentáře: „Prach z květin na schodišti je třeba utírat.“

„Schodiště se má vytírat, nikoli namáčet (není pak bezpečné).“

S Adélou, která nám tu společné prostory uklízí, jsme o uvedených výhradách mluvili. Budeme rádi, když nám dáte časem vědět, zda pozorujete nějakou změnu.

4) Jak hodnotíte vztahy mezi obyvatelkami navzájem?

Průměrná „známka“ je 1,44

5) Máte pocit, že Vaše věci a Váš byt je dobře zabezpečen proti poškození?

Průměrná „známka“ je 2

Vysvětlení jak sou vlastně byty zabezpečeny:……………………….

6) Je v Horizontu dostatečný klid, nic Vás zde neruší?

Průměrná „známka“ je 1,11

7) Jak hodnotíte kvalitu svého bydlení (bytu)?

Průměrná „známka“ je 1,22

Poznámky: „Toužím jen po balkonu

Toho, kdo to napsal vyzýváme, aby se přihlásil až se zde nějaký byt s balkonem uvolní. Je pak samozřejmě možné se v Horizontu přestěhovat z bytu do bytu.

8) Zhodnoťte, jak jste celkově spokojena s životem v penzionu?

Průměrná „známka“ je 1,66

Je škoda, že se u této otázky neobjevily žádné komentáře. Budeme samozřejmě rádi za různé podněty a návrhy, které by vedly k tomu, aby se vám tu žilo lépe. Ne vždy je možné ve všem vyhovět. Přesto ale různé podněty vítáme.

9) Zhodnoťte prosím chování personálu:

Průměrná „známka“ je 1,44

10) Jak hodnotíte rychlost a ochotu s níž jsou vyřizovány Vaše stížnosti, požadavky a závady?

Průměrná „známka“ je 1,66

11) Doporučila byste penzion Horizont svým blízkým přátelům?

Průměrná „známka“ je 1

Slovní komentáře: „Nevím, jak kdy.“ – tato obyvatelka neoznámkovala.

12) Jste o dění v Horizontu, o novinkách, programu, službách, změnách, opravách atd. dostatečně a včas informováni?

Průměrná „známka“ je 1,11

13) Máte někoho z personálu, kdo má Vaši plnou důvěru – na koho byste se neváhal/a obrátit se svými starostmi a obavami nebo když potřebujete poradit?

Průměrná „známka“ je 1,77

Jeden či jedna z vás na tuto otázku odpověděl „čtyřkou“ což nás obzvláště mrzí. Těm, kdo nikomu z personálu důvěru necítí navrhujeme, aby v případě potřeby používali jako důvěrníka či prostředníka Alberta nebo paní farářku.

14) Jak je ze strany personálu respektována Vaše intimita, stud a soukromí?

Průměrná „známka“ je 1,13

15) Je Vám v penzionu někdy dlouhá chvíle, nudíte  se?

Průměrná „známka“ je 1,33

Slovní komentáře: „Nevím, co je nuda.“

16) Je něco, o čem se domníváte, že bychom my – jakožto provozovatel Horizontu – mohli udělat, aby se vám zde žilo lépe?

Průměrná „známka“ je 1,89

Slovní komentáře:

„Nepřeji si, aby v mé nepřítomnosti chodili do bytu jacíkoli lidé:

Jsem přesvědčen, že se to neděje. Mimořádně snad, když je třeba nějaká oprava a obyvatel/ka není doma. Opravy se však snažíme domlouvat předem a informovat vás o nich. V případech, že opravář přijde v termínu, kdy nemůžete být doma (jste třeba objednán/a k lékaři), jde s opravářem někdo z personálu, většinou ředitel. Podobně, kdyby šlo o nějakou havárii v bytě a obyvatel/ka nebyl/a doma by s opravářem šel někdo z personálu.

Večerní služba o víkendech by měla provádět kontrolu do 20. hodiny.“ Toto vaše přání chápeme a našim „pohotovostním dobrovolnicím“ ho budeme tlumočit. Kdyby se to nezlepšilo a i nadále někdo kontrolu prováděl po osmé večer, budeme rády, když nám dáte vědět.

Zahrada strádá. Je třeba zbavit ji plevele a zavlažovat. I keře a stromy potřebují vláhu.“ Ano, uznáváme, že zahrada v letošním roce není v dobrém stavu. Je to ještě důsledkem stavby. Ti z vás, kteří zde žijí déle si jistě pamatují, že v předchozích létech jsme měli zahradu hezkou a plnou květů a náš zahradník pan Boháček se o ni hezky staral. Loni se ji věnovat nemohl, neboť zahrada byla plná suti a stavebního materiálu. Totéž platí i pro letošní jaro. Nicméně pan Boháček se naštěstí péče o naší zahradu nezřekl a postupně – jak mu čas dovolí – chce zahradu zase zkultivovat tak, aby nám všem dělala radost.

17) Připadá vám platba za pobyt v Horizontu moc vysoká?

(myslíme relativně v porovnání s okolím. Nejde o to, že bychom všichni chtěli všechno levnější)

Průměrná „známka“ je 1,22

Chcete nám ještě něco sdělit?

Nerovná dlažba před Horizontem může zavinit úraz“ Nevšimli jsme si, že by dlažba byla nějak výrazně nerovná nebo nebezpečná. Naopak jsme rádi, že máme konečně po letech opravený před Horizontem asfalt. Nicméně pokud nás upozorníte na nějakou konkrétní nerovnost, kterou bude možné odstranit, pokusíme se o to. Pokud by ale oprava znamenala předělat celé dláždění, tak na to to letos určitě nebudeme mít kapacitu.

Za dveřmi do zahrady je stále nemalý nepořádek“ – pokusíme se tím něco udělat.

Nepřehlednost v tisku denním a časopisech.“ – Zkusme to zpřehlednit:

Horizont má předplacené tyto tiskoviny: …………………………………………..

Mám několik připomínek k obědům, ale to do tohoto dotazníku nepatří. Podle mého názoru jsou dosti důležité.“ – Toto téma skutečně patří do průzkumu ohledně pečovatelské služby, který by měl proběhnout na podzim. Zase bude mít část, kterou připraví PS Horizont a část, kterou připraví restaurace.

V rámci bezpečnosti by bylo dobré mít na bytových dveřích tzv. ´kukátko´“. – Souhlasíme. Dveře od bytů jsou však certifikované protipožární dveře, do kterých se nesmí vrtat, zatloukat hřebíky atd. Pokud bychom do nich navrtali kukátka a došlo by – nedej Bože – k nějakému požáru, tak by nám pojišťovna nezaplatila žádnou škodu a byly by s tím další oplétačky. Zkusíme ale zjistit, zda by se nedaly pořídit certifikované protipožární dveře, které by se jen nasadily do stávájících pantů.

Ještě jednou děkuji za účast v průzkumu

Jiří Přeučil