STALO SE v LISTOPADU 2018

V listopadu se v Horizontu uvolnil byt. Rozeslali jsme nabídky deseti zájemcům, ale ti se buď neozvali nebo ještě nemají zájem a chtějí nadále zůstat v pořadníku. Čeká nás tedy druhé kolo. Ale v hektické době před Vánocemi to asi nestihneme a novou obyvatelku tedy asi získáme až v příštím roce.

Předseda Střediskové rady  dostál svému slibu z poslední schůze StR a začal navštěvovat obyvatelky Horizontu. Ačkoli původně plánoval, že navštíví dvě za dopoledne, tak se vždy zapovídali a stihl než jednu denně. V adventním období si na to – jakožto vytížený farář – těžko najde čas na další návštěvy. Snad to ale v příštím roce nevyšumí.

Na samém konci měsíce začala do stacionáře chodit nová paní – zatím jen jednou v týdnu. A proběhlo jednání s dvěma dalšími zájemkyněmi, resp. jejich pečujícími blízkými. Chodit však začnou až prosinci.


Jako obvykle začalo v listopadu ve stacionáři velké pečení. Už nešlo jen o svačinky pro klienty stacionáře, ale i o něco, čím bychom se mohli pochlubit veřejnosti.

První velká nálož byla potřeba na pátek 23.12., kdy byl na radnici druhý ročník trhů a dílniček místních neziskových a dobrovolnických organizací a spolků. I letos tam měl Horizont svůj stánek. A jako loni se nejvíce prodávalo nejvíce jídlo. Další prodejní příležitost bude o týden později, kdy bude zahájení Suchdolského betléma.Takže v posledním listopadovém týdnu bylo další velké pečení a pak další pečení na besídku. Ale klientky to bavilo.

Jedno pondělní odpoledne si dámy s Hankou udělaly místo výtvarné dílny večírek. Nevyráběly, udělaly si chlebíčky, přinesly bábovku, vaječňák a kávu (z obojího udělala pí. Kabátková svého vyhlášeného „kominíčka“). Hanka přivedla dva ze svých mladých pomocníků, aby u večírku asistovali. Přinesla na flashdiscu fotky za celou dobu, co výtvarnou dílnu vede. Roztáhly plátno, promítaly si fotky a vzpomínaly na ty, kteří už nejsou mezi námi Bylo to velmi příjemné odpoledne.

V listopadu byly v Horizontu tři přednášky. Nejdříve přišla Petra Folková. Předchozího čtvrt roku byla v Africe, konkrétně v Zambii. Byla tam za svým přítelem, který tak už delší dobu pracuje na jakési farmě. Petru Folkovou známe jako výživovou poradkyni. Měla tu už 2 přednášky o výživě a 2 kursy zdravého vaření.

Tentokrát se nám představila poprvé jako cestovatelka.


O týden později přišla doc. Milena Fantová a vzala nás na opačnou polokouli – do Peru a do Bolívie.


A za další týden přišel právník pan Ilek, aby nám pověděl o strategiích, které používají různí „šmejdi“ k tomu, aby vylákali z lidí různé objednávky, závazky atd. Všichni přítomní se shodli na tom, že přednášky byla přínosná. Velký dík za ni patří organiuaci LOVI, která nám její uspořádání nabídla.

Ještě stojí za to zmínit, že proběhlo další setkání s dr. Barboíkovou, kterého se mohly zúčastnit dámy, které to v říjnu nestihly.

A smutná zpráva na závěr: z rodinných důvodů rozhodla ukončit svou pracovní smlouvu ve stacionáři kolegyně Denisa. Neopouští nás ale docela. V kontaktu s námi nadále bude v rámci dohody o provedení práce a klienti tak např. nepřijdou o vyráběcí „kreativní odpoledne“ s ní, které bývají každou středu.