PROGRAM HORIZONTU na ČERVEN 2019

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

po 3.6. 08:00 cvičení s Editou Lachmanovou


14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 4.6. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou


14:45 stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
čt 6.6. 10:00 návštěva maminek a dětí z MC RYBIČKA ke


společnému  dovádění
7.6. 14:00 CANISTERAPIE- setkání s fenkou ELINKOU a paničkou
Kateřinou Kropáčkovou

po

10.6.

08:00

cvičení s Editou Lachmanovou14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 11.6. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou


14:45 stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
čt 13.6. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Staňkovou

po

17.6.

08:00

cvičení s Editou Lachmanovou14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 18.6. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou


14:45 stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 19.6. 08:30 VÝLET do Muzea Podblanicka na zámku Vlašim


Kromě muzea navštívíme i vyhlášený park se Starým hradem


a čínským pavilonem.                                           ZÁJEMCI, HLASTE SE !!
21.6. 14:00 CANISTERAPIE- setkání s fenkou ELINKOU a paničkou
Kateřinou Kropáčkovou

po

24.4.

08:00

cvičení s Editou Lachmanovou14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 25.6. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou


14:45 stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
čt 27.6. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Staňkovou

PROGRAM pro SENIORSKOU VEŘEJNOST

po 3.6. 16:30 masáže
út 4.6. 14:45 biblická hodina
st 5.6. 15:00 přednáška: ČEŠTÍ NÁMOŘNÍCI


za císaře pána a po vzniku ČR


Hovořit a promítat bude HANA ŠNAJDAUFOVÁ,


která se českým námořnictvem dlouhodobě zabývá a její děd námořníkem byl.
čt 6.6. 08:00 pedikúra


15:00 dokumentární odpoledne: Géniové starověku – Konfucius
7.6. 08:00 pedikúra

po

10.6.

16:30

masáže


út 11.6. 14:45 biblická hodinast 12.6. 15:00 dokumentární odpoledne: Odhalená tajemství Bible
3. díl – Zakázané Písmo svaté
čt 13.6. 08:00 pedikúra
14.6. 08:00 pedikúra

po

17.6.

16:30

masáže


út 18.6. 14:45 biblická hodina
st 19.6. 08:30 VÝLET do Muzea Podblanicka na zámku Vlašim


Kromě muzea navštívíme i vyhlášený park se Starým hradem


a čínským pavilonem.                                           ZÁJEMCI, HLASTE SE !!
čt 20.6. 08:00 pedikúra


15:00 18. NAROZENINY HORIZONTU


alias tradiční společenské posezení pro obyvatelky penzionu,


klienty denního stacionáře i peč. služby a přátele a sympatizanty,


na které jste zván/a i VY !


Opět se můžete těšit především na sebe navzájem a dále na


čtení k pobavení i zamyšlení, harmoniku a ukulele a hojnost jídla a pití….
21.6. 08:00 pedikúra

po

24.4.

16:30

masáže

út 25.6. 14:45 biblická hodina
st 26.6. 15:00 dokumentární odpoledne: 101 osobností 20. století –  6. díl
čt 27.6. 08:00 pedikúra


15:00 přednáška: Povídání o LOTYŠKU a ESTONSKU

o své nedávné cestě do Pobaltí nám přijde povídat


náš každoroční host ing. LUBOŠ KÁLAL
28.6. 08:00 pedikúra
so 29.6. 09:30 BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová