STALO SE v LISTOPADU 2019

Hodně aktivit ve stacionáři bylo ve znamení přípravy na dvě akce pořádané místní radnicí. Šlo jednak o 3. ročník trhů místních spolků a neziskovek a o zahájení Suchdolského betléma. Trhy se konaly ještě v listopadu – v pátek 22.11.  Každoročně na nich má Horizont stánek s výroby a v neposlední řadě s pečivem.Na prodej je potřeba se připravit a bylo tomu věnováno hodně času – ve výtvarné dílně a stacionářské pekárně.

Měli jsme tu  3 kulturně společenské akce pro veřejnost  a všechny se povedly.

Jednak sem podruhé přišla Karolina Vostrovská s povídáním o hudbě a písničkách. Tentokrát jsme se domluvili, že tématem budou písně, které zlidověly. Věnovala především 2 autorským dvojicím. První z nich si dobyla srdce předválečné generace, druhá generace poválečné. Tou první dvojicí jsou Jan Werich a Jiří Voskovec – samozřejmě za velkého přispění a vkladu Jaroslava Ježka. V druhém případě jde o Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.  Šlo o velmi zdařilou akci.

Což se dá říci i o té následující, jíž bylo povídání o canisterapii. Přednášku pro nás udělali milovníci zvířat ze spolku „Tam, kde zvířata pomáhají“. Přišel předseda spolku Petr soukup s psí učitelkou Olgou Kapkovou.

Přednáškou jsme chtěli doplnit program canisterapie, kteroužto aktivitu jsme v tomto roce ve stacionáři začali. Kromě lektorů dorazila také jejich psí smečka v počtu tří exemplářů různých plemen. Šlo o pejsky všetečné, zvídavé a komunikativní, ale zároveň dobře vychované. Brzy navázali kontakt s posluchači přednášky a tak tu bylo dosti veselo a všichni přítomní si na vlastní kůži vyzkoušeli, že psíci dokážou rychle zvednout náladu.

Poslední akce pro veřejnost byla také o zvířatech a se zvířaty.

Po třech letech nás navštívili manžele Kolomazníkovi ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy Penthea se svými sovami. Před třemi lety byl Horizont ještě menší. Tentokrát tu měly sovy větší prostor na prolétnutí.

I pro ty z nás, kteří jsme byli účastníky předchozího setkání, byl program zajímavý a přínosný. Vidět sovu ve volné přírodě je téměř nemožné a už vůbec není možné  ji vidět tak zblízka.