PROGRAM HORIZONTU na ČERVEN 2019

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

po 3.6. - 08:00 - cvičení s Editou Lachmanovou


- 14:00 - výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 4.6. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou


- 14:45 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
čt 6.6. - 10:00 - návštěva maminek a dětí z MC RYBIČKA ke


společnému  dovádění
7.6. - 14:00 - CANISTERAPIE- setkání s fenkou ELINKOU a paničkou
Kateřinou Kropáčkovou

po

10.6.

-

08:00

-

cvičení s Editou Lachmanovou- 14:00 - výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 11.6. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou


- 14:45 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
čt 13.6. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Staňkovou

po

17.6.

-

08:00

-

cvičení s Editou Lachmanovou- 14:00 - výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 18.6. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou


- 14:45 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 19.6. - 08:30 - VÝLET do Muzea Podblanicka na zámku Vlašim


Kromě muzea navštívíme i vyhlášený park se Starým hradem


a čínským pavilonem.                                           ZÁJEMCI, HLASTE SE !!
21.6. - 14:00 - CANISTERAPIE- setkání s fenkou ELINKOU a paničkou
Kateřinou Kropáčkovou

po

24.4.

-

08:00

-

cvičení s Editou Lachmanovou- 14:00 - výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 25.6. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou


- 14:45 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
čt 27.6. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Staňkovou

PROGRAM pro SENIORSKOU VEŘEJNOST

po 3.6. - 16:30 - masáže
út 4.6. - 14:45 - biblická hodina
st 5.6. - 15:00 - přednáška: ČEŠTÍ NÁMOŘNÍCI


za císaře pána a po vzniku ČR


Hovořit a promítat bude HANA ŠNAJDAUFOVÁ,


která se českým námořnictvem dlouhodobě zabývá a její děd námořníkem byl.
čt 6.6. - 08:00 - pedikúra


- 15:00 - dokumentární odpoledne: Géniové starověku – Konfucius
7.6. - 08:00 - pedikúra

po

10.6.

-

16:30

-

masáže


út 11.6. - 14:45 - biblická hodinast 12.6. - 15:00 - dokumentární odpoledne: Odhalená tajemství Bible
3. díl – Zakázané Písmo svaté
čt 13.6. - 08:00 - pedikúra
14.6. - 08:00 - pedikúra

po

17.6.

-

16:30

-

masáže


út 18.6. - 14:45 - biblická hodina
st 19.6. - 08:30 - VÝLET do Muzea Podblanicka na zámku Vlašim


Kromě muzea navštívíme i vyhlášený park se Starým hradem


a čínským pavilonem.                                           ZÁJEMCI, HLASTE SE !!
čt 20.6. - 08:00 - pedikúra


- 15:00 - 18. NAROZENINY HORIZONTU


alias tradiční společenské posezení pro obyvatelky penzionu,


klienty denního stacionáře i peč. služby a přátele a sympatizanty,


na které jste zván/a i VY !


Opět se můžete těšit především na sebe navzájem a dále na


čtení k pobavení i zamyšlení, harmoniku a ukulele a hojnost jídla a pití….
21.6. - 08:00 - pedikúra

po

24.4.

-

16:30

-

masáže

út 25.6. - 14:45 - biblická hodina
st 26.6. - 15:00 - dokumentární odpoledne: 101 osobností 20. století -  6. díl
čt 27.6. - 08:00 - pedikúra


- 15:00 - přednáška: Povídání o LOTYŠKU a ESTONSKU

o své nedávné cestě do Pobaltí nám přijde povídat


náš každoroční host ing. LUBOŠ KÁLAL
28.6. - 08:00 - pedikúra
so 29.6. - 09:30 - BOHOSLUŽBA CČSH - slouží Jarmila Kučerová