Cíle

Cílem penzionu Horizont je

- poskytovat pocit domova, bezpečí, důvěry a zázemí při zachování soukromí obyvatel

- zvýšení, respektive udržení soběstačnosti uživatelů

- tam, kde to není možné, usilovat o to, aby kvalita života a prostředí utrpěla co nejméně.

- umožnit prožití klidného stáří a příjemných chvil navzdory různým komplikacím, které s sebou vyšší věk přináší.

- udržovat dosavadní síť sociálních vztahů, respektive spoluvytvářet a budovat vztahy nové. Tam, kde rodina není, respektive nefunguje, se ji

pokusit podle možností a přání klienta nahradit nebo doplnit.

- vytvářet vztahy a komunitu mezi obyvateli navzájem a mezi obyvateli a personálem prostřednictvím společných aktivit.

- integrovat nově příchozí do stávajícího společenství v domově i v okolí a pomáhat jim v orientaci a využívání místních institucí

- umožnit kontakt s různými generacemi formou různých společenských a kulturních akticí a formou zapojením mladých dobrovolníků

- aktivizovat a stimulovat uživatele služeb nabídkou rozmanitých programů.

- umožňovat zapojení uživatelů do chodu zařízení a napomoci tak jejich seberealizaci

- citlivě doprovodit uživatele i v závěru života