Ředitel, sociální pracovník

Mgr. Jiří Přeučil

Tel.: 233 101 421; 608 237 198

Má na starosti fungování zařízení jako celku, je vedoucím pracovníkem pečovatelské služby, denního stacionáře a penzionu.

V denním stacionáři jedná se zájemci o službu, komunikuje s rodinou a blízkými osobami klientů. Poskytuje základní sociální poradenství.  Věnuje se také přímé péči, zajišťuje dovozy a odvozy klientů a službu v denním stacionáři má pravidelně v čase 11:45 – 12:30 hodin.

Jako vedoucí pečovatelské služby komunikuje s rodinami a blízkými osobami klientů, s lékaři, s jinými organizacemi; podepisuje smlouvy se zájemci a vykonává pečovatelské úkony u klientů, kteří vyžadují v dané péči muže. Vede dokumentaci klientů, jež jsou obyvateli Penzionu Horizont.

Poskytuje zájemcům informace o Penzionu Horizont, jedná s žadateli o bydlení, pro nového obyvatele/obyvatelku je doprovázejícím pracovníkem v procesu zabydlení. Pro obyvatele nebo obyvatelky je pak kontaktním pracovníkem, tzn. průběžně s nimi komunikuje.

Sociální pracovnice, aktivizační pracovnice

Mgr. Daniela Töpferová – pečovatelská služba a denní stacionář

Tel.: 233 101 437

V pečovatelské službě pracuje na část úvazku v rámci Horizontu. Hlavní náplní její práce je jednání se zájemci o pečovatelskou službu (tj. informování o službě, podmínkách a pravidlech poskytování, dojednání služby a připravení smlouvy o poskytování služby, předání všech dokumentů). Poskytuje základní sociální poradenství. Dále je klíčovou pracovnicí klientek/klientů, kteří mají dojednanou službu  dovážky obědů. O službě s nimi průběžně komunikuje (individuálně plánuje), vede jejich dokumentaci o poskytování služby.

V denním stacionáři připravuje a uskutečňuje program pro klienty/klientky ve dnech, kdy má odpolední službu. Doprovází klienty/klientky v sebeobsluze, vždy s ohledem na schopnosti a potřeby každého. Komunikuje s blízkými osobami klientek/klientů v rámci své role.

Pečovatelská služba

Romana Šandová (dříve Miňovská)

Tel.: 233 101 422; 608 414 801

Hlavním úkolem Romany je provádění pečovatelských úkonů a poskytování předem domluvené pomoci či podpory klientkám/klientům služby v Suchdole a blízkém okolí a obyvatelkám Penzionu. Vede dokumentaci o poskytování služby klientkám/klientům, k nimž pravidelně dochází. Současně má na starosti rozvoz obědů, v čemž se po týdnu střídají s druhou pečovatelkou Horizontu – Petrou.

Petra Vojáčková            

Tel.: 233 101 422; 777 670 692

Petra stejně jako Romana provádí pečovatelské úkony a poskytuje předem domluvenou pomoc či podporu klientkám/klientům služby. Vede dokumentaci o poskytování služby klientkám/klientům, k nimž pravidelně dochází. Každý druhý týden má na starosti rozvoz obědů.

Denní stacionář

Ing. Lucie Burešová

Lucie pracuje v přímé péči s klienty denního stacionáře, věnuje se jim každé všední dopoledne od osmi hodin do oběda. V rámci dopoledne připravuje a uskutečňuje program pro klienty/klientky stacionáře. Jedno dopoledne v týdnu vede tzv. muzikoterapii (aktivity vycházející z metod muzikoterapie). Doprovází klienty/klientky v sebeobsluze, vždy s ohledem na schopnosti a potřeby každého. Komunikuje s blízkými osobami klientek/klientů v rámci své role. Také vydává obědy jak v denním stacionáři, tak těm klientům, kteří přicházejí zvenku výhradně na oběd.

Veronika Křížková DiS.

Veronika v denním stacionáři pracuje na plný úvazek  jako sociální terapeutka. Je klíčovou pracovnicí klientek a klientů stacionáře.

Pomáhá jednotlivým klientům/klientkám hledat a formulovat osobní cíle, tedy to, co by mělo být náplní jejich programu v denním stacionáři.

Ve spolupráci s ostatními pracovníky DS pracuje na vytvoření takových podmínek, které sledují takto vytvořené individuální plány a hodnotí jejich naplňování. Připravuje a uskutečňuje program pro klienty/klientky stacionáře.