PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2006

Průzkum opět probíhal
pomocí anonymní ankety. Klienti dotazník dostali v čistých obálkách a
vyplněný jej vraceli v zalepených obálkách (pokud se sami nerozhodli obálku
nezalepovat).
Otázky byly velmi podobné otázkám z loňského roku, což je výhodné pro srovnávání
výsledků. Zjistili jsme, že výsledky jsou velmi podobné jako loni. Rozdíly
byly v řádu setin, případně desetin.
Letos jsme rozdali 45 dotazníků a vrátilo se nám jich 32, tj. 71%.
Ačkoli jsou výsledky téměř stejné (tj. stejně dobré) jako loni, statistika svědčí
o tom, že zájem o nejvyužívanější úkon pečovatelské služby, tj. dovoz
obědů, poklesl. O této skutečnosti jsme informovali Úřad MČ, který je naším
zadavatelem i dodavatele obědů, tedy školní jídelnu.
Zde jsou výsledky
letošního průzkumu:

1)Jste spokojen/a s prováděním pečovatelských úkonů v případě vaší osoby
– s jejich kvalitou, rychlostí, pohotovostí, přesností atd.

Průměrná známka: 1,11

2)vyhovuje vám doba, kdy je vám služba poskytována

Průměrná známka: 1,20

3)Jste spokojen/a s chováním personálu?

Průměrná známka: 1

4)Jak rychle jsou vyřizovány vaše požadavky, případně stížnosti?

Průměrná známka: 1,04

5)Stalo se někdy, že by vám personál podle vašeho názoru neoprávněně odmítl v něčem vyhovět?

Průměrná známka: 1

6)Doporučila byste tuto pečovatelskou službu svým blízkým přátelům?

Průměrná známka: 1

7)Považujete místní pečovatelskou službu a její zaměstnance za spolehlivou?

Průměrná známka: 1

8)Jste dostatečně informováni o všech pečovatelských úkonech, které místní
pečovatelská služba nabízí?

Průměrná známka: 1,26

9)víte jak postupovat, kdybyste chtěli služby rozšířit o jiné úkony?

Průměrná známka: 1,57

10)máte přehled o doprovodných aktivitách, které se v penzionu HORIZONT odehrávají?

Průměrná známka: 1,5

11)Donutilo vás zdražení obědů od září, abyste odběr obědů snížil/a?

Průměrná známka: 3,55

12)Přál/a byste si, aby pečovatelská služba odebírala nastálo obědy od
jiného dodavatele?

Průměrná známka: 3,62

13)Jste spokojen/a s prostředím, v němž žijete nebo byste uvítal/a pomoc s
jeho udržováním?

Průměrná známka: 1,39

14)Necítíte se kvůli věku, horší pohyblivost apod. omezen/a v dostupnosti
některých služeb, aktivit atd.?

Průměrná známka: 2,15