PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATELEK PENZIONU v roce 2006

V letošním roce průzkum spokojenosti obyvatetelek penzionu HORIZONT proběhl v únoru.

Především děkujeme všem, kdo se ankety zúčastnily. Bohužel to nebyly všechny obyvatelky. Jedna přes opakované prosby anketu do schránky důvěry neodevzdala. Další odpověď vyznačila jen u dvou otázek. Z odpovědí jsme spočítali průměrnou „známku“ u každé otázky.

V loňském roce proběhla anketa téměř totožná, takže můžeme srovnávat výsledky z loňska s výsledky z letoška: u 10 otázek došlo k mírnému zlepšení, u 6 k mírnému zhoršení průměrné „známky“. U 2 otázek byla průměrná „známka“ stejná (1). Nicméně z těchto změn se nedají vyvozovat příliš velké závěry. Je pravděpodobné, že víc než čímkoli jiným, jsou způsobeny pouze jiným počtem respondentek.

Největší změna k lepšímu je v otázce „jak se cítíte po zdravotní stránce?“ (3,25 v roce 2005; 2,66 v roce 2006) a v otázce „jak hodnotíte svou celkovou životní situace?“ (2 v roce 2005; 1,66 v roce 2006). Je to samozřejmě potěšující, avšak je možné, že toto zlepšení je způsobené především tím, že už mezi námi není paní, která na tom v době loňské ankety byla už dosti špatně a celkový výsledek ovlivnila tímto směrem.

Velmi potěšující je to, že už všechny, kdo odpověděly mají v personálu, někoho, ke komu mají důvěru (loni byla průměrná „známka“ u této otázky 2,33; letos 1)

Naopak nepříjemné je, že poměrně špatný výsledek je v otázce, zda rozsah služeb (tedy především úklidů) odpovídá tomu, co jsme domluvili na zářijové schůzce personálu s obyvatelkami. Ta měla soužit k tomu, aby se služby odehrávaly k jejich větší spokojenosti a ne naopak. Co patří k velkému a malému úklidu je od září jasně dáno a personálu i obyvatelkám by to mělo být zřejmé. Budeme o tom mluvit uvnitř pracovního týmu, během letních návštěv se ředitel obyvatelek zeptá na jejich pohled. Do té doby proběhne množství běžných a minimálně 1 velký úklid.

Ostatní výsledky jsou, domníváme se, dobré, jak se sami můžete přesvědčit níže. Výsledky průzkumu předáme k dispozici samozřejmě i všem členům střediskové rady.

Otázky jsou seřazeny podle výsledků – od nejhorší „známky“ k nejlepší.

+ Jak se cítíte po zdravotní stránce?

Průměrná známka: 2,66

+ Odpovídá rozsah služeb tomu, co jsme si domluvili na společné zářijové schůzce

Průměrná známka: 2

+ Jste spokojena s kvalitou prováděných služeb?

Průměrná známka: 1,85

+ Jak hodnotíte svou celkovou životní situaci?

Průměrná známka: 1,66

+ Jste spokojena s chováním personálu?

Průměrná známka: 1,33

+ Jak rychle jsou vyřizovány vaše stížnosti a požadavky?

Průměrná známka: 1,33

+ Má o vás personál zájem? Pohovoří s vám občas?

Průměrná známka: 1,28

+ Jak rychle reaguje personál, když ho zavoláte?

Průměrná známka: 1,16

+ Jste spokojena se svým bydlením (bytem)?

Průměrná známka: 1,16

+ Jste spokojena s čistotou a pořádkem v Horizontu?

Průměrná známka: 1,16

+ Máte v pocit, že vaše věci a váš byt je dobře zabezpečen proti poškození?

Průměrná známka: 1,16

+ Jak jste spokojena se vztahy mezi obyvatelkami navzájem?

Průměrná známka: 1,16

+ Zhodnoťte, jak jste celkově spokojena s životem v penzionu?

Průměrná známka: 1,16

+ Doporučila byste penzion Horizont svým blízkým přátelům?

Průměrná známka: 1,16

+jste o dění v Horizontu, o novinkách, programu, službách, změnách, opravách atd. dostatečně a včas informováni?

Průměrná známka: 1

+ Máte někoho z personálu na ( do kterého počítáme i naše dobrovolníky), kdo má vaši plnou důvěru (na koho byste se neváhaly obrátit se svými starostmi a obavami nebo když potřebujete poradit)?

Průměrná známka: 1 (1x s upřesněním konkrétní osoby)

+ Jak je ze strany personálu respektován váš stud a soukromí?

Průměrná známka: 1

+ Je v Horizontu dostatečný klid, nic vás zde neruší?

Průměrná známka: 1

+ Je vám v penzionu někdy dlouhá chvíle, nudíte se?

Průměrná známka: 1

+ Chcete nám ještě něco sdělit?

1 x ano, přiložený dopis