PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2007

Stejně jako v loňském roce jsme se snažili zjistit, jak jsou uživatelé spokojeni s fungováním místní pečovatelské služby. V letošním roce probíhal průzkum v DUBNU. Je možné, že potenciální zájemce o naše služby zajímá, jak jsou spokojeni současní uživatelé.

Průzkum probíhal pomocí anonymní ankety. Klienti dotazník dostali v čistých obálkách a vyplněný jej vraceli v zalepených obálkách (pokud se sami nerozhodli obálku nezalepovat).
Otázky byly velmi podobné otázkám z loňských let, což je výhodné pro srovnávání výsledků. Zjistili jsme, že výsledky jsou velmi podobné jako loni. Rozdíly byly v řádu setin, případně desetin.
Letos jsme rozdali 55 dotazníků a vrátilo se nám jich 40, tj. 73%. Ne všichni odpověděli na každou otázku. Ve vyhodnocení uvádíme vždy průměrnou „ známku“. Klientům byl dán prostor i pro konkrétní připomínky a kritiku dodavateli obědů, které mu pochopitelně předáme.
Ačkoli jsou výsledky téměř stejné (tj. stejně dobré) jako loni, statistika svědčí o tom, že zájem o téměř všechny úkony pečovatelské služby vrostl. Těší nás to, protože to ukazuje smysluplnost a potřebnost naší práce – ačkoli jsme si vědomi, že ideální (i když je to nereálné) by bylo, kdyby nikdo pečovatelskou službu nepotřeboval.
Toto je plné znění ankety včetně výsledků:

Vážení klienti a klientky,
rádi bychom zjistili, jak jste spokojeni se službami, které se vám snažíme poskytovat a v jakých oblastech vnímáte případné nedostatky.
Proto se na vás opět po roce obracíme s prosbou, abyste nám odpověděli následující otázky.
Jsou formulovány tak, abyste mohli odpovídat pouze pomocí zaškrtávání a anketa byla opravdu anonymní. Proto ji také dostáváte v obálce a zalepenou v této obálce ji laskavě vraťte pečovatelkám, případně odešlete nebo jinak dopravte do penzionu HORIZONT (Na Vrchmezí 8/231, Praha 6, 160 00) do 15.4.2007
Odpovědi vyznačte na škále 1 až 5 stejným systémem, jako se známkuje ve škole,
tzn. 1 vyjadřuje úplnou spokojenost, 5 naopak úplnou nespokojenost.
Výsledky oznámíme Radě MČ Praha – Suchdol a Střediskové radě penzionu Horizont. Pro zájemce budou přístupné i v penzionu Horizont.

1) Jste spokojen/a s prováděním pečovatelských úkonů v případě vaší osoby – s jejich kvalitou, rychlostí, pohotovostí, přesností atd.

Průměrná známka: 1,14

2) vyhovuje vám doba, kdy je vám služba poskytována

Průměrná známka: 1,03

3) Ohodnoťte laskavě chování personálu, včetně chování jednotlivých členů (nejde nám pochopitelně o vaše osobní sympatie, ale o váš názor na jejich profesionalitu). K hodnocení požijte níže uvedenou škálu.

Průměrná známka celkového chování: 1
JEDNOTLIVCI:
Jiří Přeučil:1,07
Romana Miňovská: 1,14
Klára Raisová: 1,15
Pavla Valentová: 1,2

4) Jak rychle jsou vyřizovány vaše požadavky, případně stížnosti?

Průměrná známka: 1,15

5) Stalo se někdy, že by vám personál podle vašeho názoru neoprávněně odmítl v něčem vyhovět?

Průměrná známka: 1,05

6) Doporučila byste tuto pečovatelskou službu svým blízkým přátelům?

Průměrná známka: 1,12

7) Považujete místní pečovatelskou službu a její zaměstnance za spolehlivou?

Průměrná známka: 1,02

8) Jste dostatečně informováni o všech pečovatelských úkonech, které místní pečovatelská služba nabízí?

Průměrná známka: 1,38

9) Víte jak postupovat, kdybyste chtěli služby rozšířit o jiné úkony?

Průměrná známka: 1,54

10) Máte přehled o doprovodných aktivitách, které se v penzionu HORIZONT odehrávají?

Průměrná známka: 1,65

11) Jste spokojení s kvalitou dovážených obědů?

Průměrná známka: 1,77

12) Vyhovuje vám doba, kdy jsou vám obědy dováženy?

Průměrná známka: 1,13

13) Jste spokojen/a s prostředím, v němž žijete nebo byste uvítal/a pomoc s jeho udržováním?

Průměrná známka: 1,47

14) Necítíte se kvůli věku, horší pohyblivost apod. omezen/a v dostupnosti některých služeb, aktivit atd.?

Průměrná známka: 2,29

14) Chcete nám ohledně pečovatelské služby ještě něco sdělit?
– jsem velmi spokojen
– jsem velmi spokojena.děkuji
– postrádám 4 tepláky, z hrabáku nic nechci
– zasloužíte si pochvalu
– děkujeme vám za váš přátelský, ochotný vztah ke starým lidem
– moc ráda sem chodím
– docházím na obědy a je mi u vás dobře, v případě potřeby se optám.Všichni jsou vstřícní.
– zatím jsem vděčná za poskytovanou službu dovozu obědů a moc za tuto možnost děkuji.
– mile potěšil novoroční dárek-celoroční vkusný kalendář. Díky.