PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATELEK PENZIONU v roce 2007

V březnu probíhalo pomocí dotazníků zjišťování, jak jsou naše obyvatelky spokojeny se službami, které ji terénní pečovatelská služba nabízí.
Aby jsme dosáhli co největší anonymity a tedy i upřímnosti, byly otázky formulovány tak, aby se odpovídalo pouze zatrháváním na stupnici 1 – 5 a dotazník klientky dostaly v obálkách a měly jej zalepený vhodit do schránky důvěry.
Jedna z obyvatelek dotazník vyplnit a vhodit do schránky důvěry zapomněla (alespoň doufáme, že to byla zapomnětlivost a nikoli neochota). 4 z 8 odevzdaných dotazníků byly zalepené, 4 z respondentek to nepovažovaly za nutné. Nebyly však v zatrhávání důsledné a některé z vás na některé otázky neodpověděly.

Zde jsou všechny otázky seřazeny podle výsledků – od nejhorší k nejlepším:
+ Jak se cítíte po zdravotní stránce?
Průměrná „známka“ je 3,25
+ Máte někoho z personálu na ( do kterého počítáme i naše dobrovolníky), kdo má vaši plnou důvěru (na koho byste se neváhaly obrátit se svými starostmi a obavami nebo když potřebujete poradit)?
Průměrná „známka“je 2,33
+ Jak hodnotíte svou celkovou životní situaci?
Průměrná „známka“ je 2
+ Jste spokojena s prováděním pečovatelských úkonů v případě vaší osoby – s jejich kvalitou, rychlostí, pohotovostí, přesností atd.
Průměrná „známka“ je 1,57
+ Jste o dění v Horizontu, o novinkách, programu, službách, změnách atd. dostatečně a včas informovány? Průměrná „známka“ je 1,38+ Jak rychle jsou vyřizovány vaše stížnosti a požadavky?
Průměrná „známka“ je 1,38
+ Jste spokojena s čistotou a pořádkem v Horizontu?
Průměrná „známka“ je 1,38
+ Jste spokojena s chováním personálu?
Průměrná „známka“ je 1,29
+ Máte v pocit, že vaše věci a váš byt je dobře zabezpečen proti poškození?
Průměrná „známka“ je 1,29
+ Jak jste spokojena se vztahy mezi obyvatelkami navzájem?
Průměrná „známka“ je 1,29
+ Má o vás personál zájem? Pohovoří s vám občas?
Průměrná „známka“ je 1,25
+ Jak rychle reaguje personál, když ho zavoláte?
Průměrná „známka“ je 1,25
+ Zhodnoťte, jak jste celkově spokojena s životem v
penzionu?

Průměrná „známka“ je 1,25
+ Jste spokojena se svým bydlením (bytem)?
Průměrná „známka“ je 1,13
+ Je v Horizontu dostatečný klid, nic vás zde neruší?
Průměrná „známka“ je 1,13
+ Jak je ze strany personálu respektován váš stud a soukromí?
Průměrná „známka“ je 1
+ Je vám v penzionu někdy dlouhá chvíle, nudíte se?
Průměrná „známka“ je 1
+ Doporučila byste penzion Horizont svým blízkým přátelům?
Průměrná „známka“ je 1

Nehůře dopadla otázka zjišťující zdraví. To nás sice mrzí, ale bohužel s tím nemůžeme nic dělat.
Hned za tím je však otázka, která zjišťovala, jakou v nás mají klientky stoprocentní důvěru. Je nám to líto, ale snad se zde dá něco zlepšit. U ostatních otázek je skóre velmi slušné.
V celku se tady dá uzavřít, že nám sice všechno slušně klape a nikdo zde nestrádá a necítí se vyloženě špatně (pomineme-li zdravotní stránku dvou klientek, kterou bohužel nemůžeme ovlivnit), ale zároveň je stále co zlepšovat.
Výsledky však nepovažujeme za tak varovné, abychom průzkum mezi vámi museli v brzké době opakovat. Samozřejmě nás však i nadále bude zajímat spokojenost našich obyvatele a budeme se na ni ptát – osobně a individuálně a s větším odstupem času znovu i s pomocí podobného dotazníku.